29.11.2016 r., Warszawa - Spotkanie Sekcji Laboratoriów Wzorcujących

A A A

Sekcja Laboratoriów Wzorcujących
Klubu POLLAB

zaprasza na spotkanie
pt."Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium",
które odbędzie się w dniu 29.11.2016 r.
w Warszawie, ul. Szachowa 1 - siedziba Instytutu Łączności


Program:

Godzina Zagadnienie
11:00 Otwarcie spotkania
11:00 - 12:00 dr hab. inż. Sabina Żebrowska - Łucyk - Testy statystyczne w ocenie i kontroli jakości -
podejście praktyczne
12:00 - 13:00 Podejście PCA do wymagań nowej edycji normy 17025
13:00 - 13:40 Przerwa
13:40 - 14:40 Podejście PCA do wymagań nowej edycji normy 17025 c.d.
14:40 - 15:00 Sprawy organizacyjne

 

***

 Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2016r., na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby)* oraz numer członkowski.

Udział w spotkaniu dla Członków Klubu - z uregulowanymi składkami członkowskimi - bezpłatny!
Uwaga: Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

* osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rejestracyjnymi w wysokości 70 zł netto.