Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2022

A A A

PT/ILC realizowane w 2022 roku
Nr informacji Temat Szczegóły  
1/2022

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie oznaczania MCPA w powietrzu na stanowiskach pracy metodą PN-86 Z-04176/02 przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas

/plan/

/informacja/

/formularz zgłoszeniowy/

 
2/2022

Badanie biegłości - Oznaczanie % zawartości pierwiastków w próbce stali

/plan/

/informacja/

 
3/2022

Badanie biegłości - Twardość metodą Brinella wg normy PN-EN ISO 6506-1:2014-12

/plan/

/informacja/


 
4/2022 Badanie biegłości - GACZ PARAFINOWY

/plan/

/informacja/

/formularz zgłoszeniowy/

 
5/2022 Porównanie miedzylaboratoryjne - Badania wybranych właściwości kruszyw wypełniających

/plan/

/informacja/

/formularz zgłoszeniowy/


 
6/2022 Badanie biegłości - Twardość metodą Rockwella wg normy PN-EN ISO 6508-1:2016-10

/plan/

/informacja/

/instrukcja/

 
7/2022 Porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań chemicznych i mechanicznych gruntów

/plan/

/informacja/

/instrukcja/

/karta wyniku/

/zgłoszenie/

 
8/2022 Porównanie międzylaboratoryjne "Pomiar lepkości istotnej (inherent viscosity) rozcieńczonych roztworów polimerów przy użyciu szklanych wiskozymetrów Ubbelohde Oc"

/plan/

/informacja/

 
9/2022 Porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań fizycznych próbek gruntów

/plan/

/informacja/

/instrukcja/

/karta wyniku/

/zgłoszenie/