Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2018

A A A

  ROK 2018  
Nr Temat

Szczegóły

15/2018  Badanie wybranych właściwości kruszyw

Plan
Informacja
Formularz

14/2018 Program realizacji badania biegłości w zakresie pomiarów temperatury termometrem elektrycznym PM-05/T/01/18

Plan
Informacja
Program
Formularz

13/2018

Badania biegłości Smary plastyczne

Plan
Informacja
Formularz
12/2018 Badanie wybranych właściwości stwardniałego betonu
Plan
Informacja
Formularz
11/2018  Badanie wybranych właściwości płyt brukowych Plan
Informacja
Formularz
10/2018 Badanie wybranych właściwości krawężników betonowych

Plan
Informacja
Formularz

9/2018 Pomiar lepkości istotnej (inherent viscosity) rozcieńczonych roztworów polimerów przy użyciu szklanych wiskozymetrów Ubbelohde 0c
Plan
Informacja
8/2018 Określenie procentowej zawartości pierwiastków metodą spektrometrii emisyjnej wg PN-H-04045:1997 i/lub własnej procedury badawczej
Plan
Informacja
7/2018 Wyznaczenie pracy łamania KV2 w temperaturze -20 oC wg normy PN-EN ISO 148-1:2017-02
Plan
Informacja
6/2018  „Kleje do płytek oraz wyroby nieprzepuszczające wody pod płytki ceramiczne mocowane klejami 2018” akronim: KLEJE DO PŁYTEK 2018 Plan
Informacja
Zgłoszenie
5/2018 Pobieranie próbek wody do spożycia
akronim: Pobieranie próbek wody do spożycia do analiz mikrobiologicznych PPWM/2017
Plan
Informacja
Formularz
4/2018 Badania właściwości chemicznych kruszyw 2018 Plan
Informacja
Formularz
3/2018 Badania MT (magnetyczno-proszkowe) odkuwki wg PN-EN 10228-1:2016-07 Plan
Informacja
2/2018 „Oznaczanie stężeń pyłów frakcji wdychalnej i respirabilnej metodą filtracyjno - wagową w środowisku pracy ” (z pobieraniem próbek pyłów)
Plan
Informacja

Zgłoszenie
1/2018 Pomiary natężenia oświetlenia we wnętrzach – na stanowiskach pracy
Plan
Informacja
Zgłoszenie