Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2016

A A A

Nr Temat Zobacz
29/2016 Badanie polerowalności PSV kruszywa grubego Plan
Informacja
Karta
28/2016 Wykonanie badania hartowności stali metodą oziębiania od czoła (próba Jominy’ego)
wg normy PN-EN ISO 642:2002
Plan
Informacja
27/2016 ON Plan
Informacja
Karta
26/2016 Pobieranie próbek gleby PPG/2016 Plan
Informacja
Karta
25/2016 Benzyna Plan
Informacja
Karta
24/2016 Bioetanol Plan
Informacja
Karta
23/2016 Oleje smarowe – nieeksploatowany olej hydrauliczny Plan
Informacja
Karta
22/2016 Badania wizualne (VT) przełomu złącza spawanego Plan
Informacja
21/2016 Tekstylia – Wyznaczanie przepuszczalności powietrza wyrobów włókienniczych Plan
Informacja
20/2016 Tekstylia – Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale’a – Wyznaczanie zniszczenia próbki Plan
Informacja
19/2016 Koncentrat i płyn niskokrzepnący płynu do układów chłodzenia silników spalinowych  Plan
Informacja
Karta
18/2016 Pomiary geometryczne kryzy  Plan
Informacja
17/2016 Badania zużycia paliwa samochodu  Plan
Informacja
16/2016 Badania zużycia energii elektrycznej w pojazdach z napędem elektrycznym
 Plan
Informacja
15/2016 Pomiary średnicy zawracania samochodu   Plan
Informacja
14/2016 Pomiary masy samochodu   Plan
Informacja
13/2016 Pomiary parametrów geometrii ustawienia kół samochodu  Plan
Informacja
12/2016 Badania skuteczności układu hamulcowego samochodu   Plan
Informacja
11/2016 Pomiar parametrów charakteryzujących ruch samochodu   Plan
Informacja
10/2016 ROŚLINY 15-oznaczanie zawartości As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Pb, Se i Zn w przyprawach i ziołach przyprawowych Plan
Informacja
Karta
9/2016 Badania wybranych właściwości wyrobów betonowych 2016
Plan
Informacja
Karta
8/2016 Badanie wybranych właściwości: mieszanki betonowej, betonu oraz gruntu
Plan
Informacja
Karta
7/2016 Badania wybranych właściwości kruszyw oraz wapna/kruszywa wypełniającego 2016
Plan
Informacja
Karta
6/2016 Skład gazu ziemnego metodą chromatografii gazowej Plan
Informacja
Załącznik
5/2016 Wyznaczanie wytrzymałości na wypychanie i wyoblenia przy pęknięciu metodą pneumatyczną wg PN-EN ISO 13938-2:2002 Plan
Informaja
4/2016 Wyznaczanie masy liniowej (masa ma jednostkę długości) nitek metodą pasmową wg PN-EN ISO 2060:1997 Plan
Informacja
3/2016 Właściwości mechaniczne zabawek - próba rozciągania wg pkt. 8.4.2.1 PN-EN 71-1:2015-01 Plan
Informacja
 2/2016 Pomiary twardości metodą Brinella wg PN-EN ISO 6506-1:2014-12 i metodą Rockwella wg PN-EN ISO 6508-1:2015-04
Plan
Informacja
1/2016 Określenie procentowej zawartości pierwiastków metodą spektrometrii emisyjnej wg  własnej procedury badawczej Plan
Informacja