Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2015

A A A

Nr Temat Zobacz
25/2015 Badania parametrów warstwy nawęglonej Plan
Informacja
24/2015 Specyficzne Wody Mineralne SWM/2015 Plan
Informacja
Karta zgłosz.
23/2015 Bioetanol

Plan
Informacja
Program

22/2015 Tekstylia. Badania odporności wybarwień na światło sztuczne. Test płowienia w łukowej lampie ksenonowej.  Tekstylia. Badania odporności wybarwień na tarcie Plan
Informacja
21/2015 Badania wybranych właściwości kruszywa 2015. Akronim: KRUSZYWA GL/2015 Plan
Informacja
Karta zgłosz.
20/2015 Badania wybranych właściwości betonowych i kamiennych 2015. Akronim: WYROBY BETONOWE I KAMIENNE  GL/2015 Plan
Informacja
Karta zgłosz.
19/2015 Badanie fizycznych właściwości cementu Plan
Informacja
Karta zgłosz.
Karta badań
18/2015 Badania biegłości LPG pobierania próbek LPG z cysterny samochodowej wg PN-EN ISO 4257:2004 oraz z odmierzacza wg ZN/MG/CN-18:2007, jak również wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589+A1:2012 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998 Plan
Informacja
17/2015 Oleje smarowe w eksploatacji Plan
Informacja
formularz
16/2015 Tekstylia - Metody badania włóknin. Część 5: Odporność na przebicie mechaniczne (metoda wypychania kulką). Wyznaczanie odporności na przebicie mechaniczne Plan
Informacja
15/2015 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek  Plan
Informacja
14/2015 Metody badania surowców włókienniczych. Rozpoznanie włókien według PN-P-04604:1972  Plan
Informacja
13/2015 Określenie skrętu nitek - metoda bezpośrednia według PN-EN ISO 2061:2010  Plan
Informacja
12/2015 Wyznaczanie liczby nitek na jednostkę długości według PN-EN 1049-2:2000  Plan
Informacja
11/2015 Oznaczanie kierunku skrętu nitek i wyrobów pokrewnych według PN-ISO 2:1996  Plan
Informacja
10/2015 FAME - estry metylowe kwasów tłuszczowych Plan
Informacja
Program
9/2015 Wyznaczanie masy powierzchniowej tkanin wg PN-ISO 3801:1993 - metoda 5 Plan
Informacja
8/2015 Wyznaczanie siły rozdzierania płaskich wyrobów tekstylnych metodą pojedynczego rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni Plan
Informacja
7/2015 Pomiary stężenia ogólnego gazowego węgla organicznego (TVOC) w gazach odlotowych Plan
Informacja
formularz
6/2015 Oznaczenie zawartości Mn, Co, Mo, Ti, V w pyle z emisji Plan
Informacja
formularz
5/2015 Wybrane właściwości gruntów i kruszyw
Plan
Informacja
formularz
4/2015 Kleje do płytek oraz wyroby nieprzepuszczajace wody pod płytki ceramiczne mocowane klejami 2015; Akronim: KLEJE DO PŁYTEK 2015 Plan
Informacja
formularz
3/2015  Olej Napędowy
Plan
Informacja
Program i formularz
2/2015  ROŚLINY 14-oznaczanie zawartości As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se i Zn w suszu warzywnym Plan
Informacja
formularz
1/2015  Badanie ultradźwiękowe (UT) złącza spawanego doczołowo  Plan
Informacja