Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2014

A A A

Nr Temat Zobacz
29/2014 Przygotowanie odbitek Baumanna wg ISO 4968 oraz ich ocena wg PN-EN 13674-1  Plan
Informacja
28/2014 Pomiar głębokości odwęglenia metodą metalograficzną zgodnie z PN-EN ISO 3887 Plan
Informacja
27/2014 Pobieranie próbek i pomiary parametrów stanu i składu chemiczne gazów odlotowych Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
 26/2014

Badania wybranych właściwości kruszywa i wypełniacza

Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
25/2014 Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie pobierania próbek wody powierzchniowej Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
24/2014 Osady ściekowe - oznaczenia mikrobiologiczne

Plan
Informacja
Karta zgłoszenia

23/2014 Biopaliwa stałe Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
22/2014 Stałe paliwa wtórne Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
21/2014 Oleje hartownicze Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
20/2014 Płyn hamulcowy Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
19/2014

Oznaczanie odczynu pH, zawartości suchej substancji organicznej i gęstościb (areometrem) w wyrobie detergentowym. Oznaczanie odczynu pH w emulsji kosmetycznej. Oznaczanie suchej pozostałości w wyrobie chemii gospodarczej. Oznaczanie napełnienia i gęstości (piknometrem) w wyrobie chemii gospodarczej
(płynie do spryskiwaczy)

Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
18/2014 Próba udarności metodą Charpyego wg PN-EN ISO 148-1:2010 Plan
Informacja
17/2014 Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska dla płaskich wyrobów włókienniczych Plan
Informacja
16/2014 Wyznaczanie wskaźników wytrzymałości płaskich wyrobów włókienniczych na rozdzieranie metodą wahadła balistycznego  Plan
Informacja
15/2014 Wyznaczanie wynikowej całkowitej izolacyjności cieplnej wg PN-EN ISO 15831:2016 Plan
Informacja
14/2014 Oznaczenie pH ekstraktów wodnych w wyrobach włókienniczych Plan
Informacja
13/2014 Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami chemicznymi - wyznaczanie zawartości włókien lnianych w mieszance z włóknami poliamidowymi  Plan
Informacja
12/2014 Smar plastyczny Plan
Informacja
11/2014 Asfalty

Plan
Informacja

10/2014 Ropa naftowa Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
9/2014 Wyznaczenie rozciągliwości bandaży elastycznych według PN-89/P-04993 załącznik 3 Plan
Informacja
8/2014 Oznaczanie splotu tkackiego według PN-P/01701:1952 Plan
Informacja
7/2014 Pobierania próbek paliw ciekłych ze zbiorników i/lub z dystrybutorów na podstawie wyników badań  wykonanych przez koordynatora dla pobranych próbek. Plan
Informacja
6/2014
Tekstylia – wyznaczanie zmiany wymiarów po praniu i suszeniu Plan
Informacja
5/2014 Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi - Wyznaczanie odporności na uszkodzenie przy zginaniu metodą De Mattia
Plan
Informacja
4/2014
Oznaczenie zawartości Pb, Cu, As, Cd, Ni, Zn, Cr w pyle z emisji Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
3/2014 Pomiar grubości materiału metodą ultradżwiękową wg PN-EN 14127:2011 Plan
Informacja
2/2014 Badania właściwości domieszek do betonu                                                                                              Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
1/2014 Olej opałowy lekki  Plan
Informacja
Karta zgłoszenia