Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2013

A A A

Nr Temat Zobacz
30/2013  Popiół lotny do betonu - oznaczanie właściwości chemicznych  Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
 29/2013 Oznaczenie zawartości ołowiu w wyrobach wykonanych z metali i stopów metali  Plan
Informacja
 28/2013 Oznaczenie zawartości kadmu w wyrobach wykonanych z tworzyw sztucznych Plan
Informacja
 27/2013 Popiół lotny do betonu - oznaczenie właściwości fizycznych  Plan
Informacja
Karta zgłoszenia
 26/2013 KRUSZYWO-WYPEŁNIACZ GL/2013 Plan
Informacja
 25/2013 FAME  Plan
Informacja
Program
Uwagi
24/2013  Benzyna  Plan
Informacja
Formularz
Program
 23/2013 Tekstylia. Badania odporności wybarwień na światło sztuczne. Test płowienia w łukowej lampie ksenonowej. Plan
Informacja
22/2013  Parafina

Plan
Informacja
Formularz

21/2013 ROŚLINY 13-oznaczanie zawartości As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se i Zn w suszonych grzybach: maślak sitarz (Suillus bovinus)

Plan
Informacja

Ulotka

20/2013  Oleje smarowe

Plan
Informacja
Program

19/2013  Pomiary współrzędnościowe elementów przestrzennych  Plan
Informacja
 18/2013 Tekstylia - Właściwości płaskich wyrobów przy rozciąganiu - Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska  Plan
Informacja
 17/2013 Metody badania włóknin. Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia wg PN-EN 29073-3:1994  Plan
Informacja
 16/2013 Wyznaczanie przepuszczalności powietrza wyrobów włókienniczych wg PN-EN ISO 9237:1998  Plan
Informacja
 15/2013 Włókna. Wyznaczanie siły i wydłużenia zrywającego pojedynczych włókien wg PN-EN ISO 5079:1999  Plan
Informacja
14/2013  Wyznaczanie całkowitej masy powierzchniowej płaskich wyrobów tekstylnych powleczonych gumą lub tworzywami sztucznymi wg PN-EN ISO 2286-2:1999 - metoda A  Plan
Informacja
 13/2013  Tekstylia - Ocena odprężności płaskich wyrobów po zmięciu - Metoda oceny wyglądu  Plan
Informacja
 12/2013 Wyznaczanie odporności na rozdzieranie płaskich wyrobów tekstylnych powleczonych gumą lub tworzywami sztucznymi  Plan
Informacja
 11/2013 Ocena wielkości ziarna w próbce stali metodą porównawczą

 Plan
Informacja

10/2013  Pomiary optyczne elementów płaskich o niewielkich gabarytach - pokrywa pompy (płaska płytka z otworami)  Plan
Informacja
 9/2013 Pomiary chropowatości powierzchni – parametr Ra  Plan
Informacja
 8/2013 Pomiar twardości sposobem Vickersa wg PN-EN ISO 6507-1:2007 Plan
Informacja
 7/2013 Badanie składu chemicznego stali niskostopowej metodą spektrometrii emisyjnej Plan
Informacja
6/2013 Statyczna próba rozciągania wg PN-EN ISO 6892-1:2010; metoda B Plan
Informacja
5/2013 Oznaczanie zawartości suchej masy w zawiesinie Plan
Informacja
karta zgłoszenia
4/2013 Olej opałowy lekki

Plan
Informacja
program

 3/2013 Oznaczanie zawartości 4-aminoazobenzenu uwalniającego się z azobarwników w wyrobach tekstylnych Plan
Informacja
 2/2013 Wyznaczanie zawartości formaldehydu w wyrobach włókienniczych Plan
Informacja
 1/2013 Badania wybranych własności wyrobów pirotechniki widowiskowej na zgodność z normą PN-EN 15947:2010 Plan
Informacja