Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2010

A A A

NR SEKCJA  POLLAB TEMAT KOORDYNATOR OD DO
1/2010 Badań Materiałowych Pomiar twardości metodą Rockwella, HRC PN-EN ISO 6508-1:2007 Magorzata Stępniak, "LAB TEST" Sp. z o.o.; Iwona Klejnota, "METROTEST" Sp. z o.o. 01.2010 10.2010
2/2010 Badań Materiałowych Pomiar twardości metodą Vickersa, HV PN-EN ISO 6508-1:2007 Magorzata Stępniak, "LAB TEST" Sp. z o.o.; Iwona Klejnota, "METROTEST" Sp. z o.o. 01.2010 10.2010
3/2010 Badań Materiałowych Pomiar grubości ścianki rury metodą ultradźwiękową, PGU, PN-EN 14127:2006 Marek Lipnicki, KOLI Sp. z o.o. 02.10.09 02.10.09
4/2010 POLLAB-CHEM CHEMIA GOSPODARCZA 2009/03 Halina Polkowska-Motrenko 10.09 02.10
5/2010 Maszyny, Urządzenia i Środki Transportu Badania złączy instalacji elektrycznej pojazdów drogowych Grażyna Iskierka 15.02.10 15.04.10
6/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego AZO-TEX'10 Ozanczanie zawartości aryloamin odszczepiających się w wyniku redukcji z barwników azotowych w wyrobach wlókiennicznych Rafał Milala 02.2010 06.2010
7/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego FTA-TEX'10 Badania porównawcze w zakresie oznaczania zawartości ftalanów w wyrobach włókienniczych i zabawkach Rafał Milala 02.2010 05.2010
8/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego MET-TEX'10 Badania porównawcze w zakresie migracji pierwiastków wg normy EN 71-3:1998 Rafał Milala 05.2010 11.2010
9/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego FORT-TEX'10 Badania porównawcze w zakresie oznaczania zawartości formaldehydu w wyrobach włókienniczych      
10/2010 Maszyny, Urządzenia i Środki Transportu Ocena struktury geometrycznej powierzchni metodą profilową - wyznaczenie parametrów chropowatości Ra i Rz Beata Grynkiewicz-Bylina 02.2010 03.2010
11/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Wyznaczanie masy na jednostkę powierzchni płaskich wyrobów włókienniczych z zastosowaniem małych próbek wg PN-EN 12127:2000 Izabela Jasińska
ijasinska@iw.lodz.pl
04.2010 11.2010
12/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Wyznaczanie odporności wyrobów na zwilżanie powierzchniowe (spray test) wg PN-EN 24920:1997 Izabela Jasińska
ijasinska@iw.lodz.pl
04.2010 11.2010
13/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego FTA-TEX'10 Badania porównawcze w zakresie oznaczania zawartości ftalanów w wyrobach włókienniczych i zabawkach Rafał Milala 04.2010 09.2010
14/2010 POLLAB-CHEM Rośliny 10 Halina Polkowska-Motrenko 15.05.2010 15.10.2010
15/2010 Badań Materiałowych Badania parametrów warstwy nawęglonej (WN) Antoni Rzepkowski 04.2010 10.2010
16/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie właściwości zwoju -- Wyznaczanie grubości Magdalenia Cichecka
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
Laboratorium Badań Metrologicznych
06.2010 10.2010
17/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Tekstylia --Oleofobowość -- Węglowodorowy test odpornościowy Teresa Nowak
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
Laboratorium Badań Metrologicznych
06.2010 10.2010
18/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Tekstylia--Metody analizy struktury wyrobów tkanych-- Wyznaczanie liczby nitek na jednostkę długości Bożena Wilbik-Hałgas Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" Laboratorium Badań Metrologicznych 06.2010 10.2010
19/2010 PETROL Gęstość 4/2010 - Potwierdzenie biegłości podczas wykonywania pomiarów gęstości metodą PN EN ISO 12185:2002 Krzysztof Antosik 30.06.10 27.07.10
20/2010 PETROL 4/2010 – Olej Napędowy w oparciu o przewodnik ISO/IEC 43:1997 Tadeusz Bałuch koordynacja, logistyka,Miłosz Łubkowski statystyka, LOTOS Lab Sp z o.o., Oddział Czechowice 30.06.10 31.07.10
21/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Tekstylia – Badania odporności wybarwień. Odporność wybarwień na pranie w temperaturze 600C mgr inż. Michał Miklas; Instytut Włókiennictwa; +48 42 61 63 128, mmiklas@iw.lodz.pl 07.2010 09.2010
22/2010 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego BADANIA PORÓWNAWCZE W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W TEKSTYLIACH WG NORMY PN-EN 71-3:1998 mgr inż. Agnieszka Lisiak – Kucińska; Instytut Włókiennictwa, tel. 042 61 63 128, email: alisiak@iw.lodz.pl 07.2010 09.2010
23/2010 Maszyny, Urządzenia i Środki Transportu Pomiary rozproszenia szerokokątnego (haze) Grażyna Iskierka,
tel. (33) 81 30 503, e-mail: grazyna.iskierka@bosmal.com.pl
09.2010 11.2010
24/2010 Laboratoria Budowlane Analiza chemiczna cementu CHEM-CEM 2010 Agnieszka Kalarus, FERROCARBO Sp. z o.o. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków; tel. 12 642 96 42 20.09.10 31.12.10
25/2010 Laboratoria Budowlane Analiza chemiczna surowców i wyrobów ceramicznych i ogniotrwałych oraz zawierających SiC; Akronim: CHEM-CER 2010 Agnieszka Kalarus, FERROCARBO Sp. z o.o. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków; tel. 12 642 96 42 20.09.10 31.12.10
26/2010 Laboratoria Budowlane Analiza chemiczna kruszyw CHEM-KRUSZ 2010 Agnieszka Kalarus, FERROCARBO Sp. z o.o. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków; tel. 12 642 96 43 20.09.10 31.12.10
27/2010 Laboratoria Budowlane Badania fizyczno-mechaniczne gruntów Grunty 1.2010 Mirosław Pytasz, Bureau Veritas polska Sp. z o.o. Laboratorium Drogowe, ul. Łączna 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza 13.09.10 30.09.10
28/2010 PETROL Smary plastyczne Anna Zajezierska INiG, 31-506 Kraków, ul. Lubicz 25A; tel. (12) 61 77 422; fax. (12) 61 77 430; e-mail: zajezierska@inig.pl 10.06.10 20.07.10
29/2010 PETROL Asfalty Elżbieta Trzaska INiG, 31-506 Kraków, ul. Lubicz 25A; tel. (12) 61 77 456; fax. (12) 61 77 430; e-mail: trzaska@inig.pl '10.06.10 '04.08.10
30/2010 Maszyny, Urządzenia i Środki Transportu POWŁOKI 2010 Beata Grynkiewicz-Bylina
tel. 32 237 46 65
19.11.10 31.12.10
31/2010 Badań Materiałowych Badania składu chemicznego stali stopowej metodą spektralną -BCH – instrukcje własne laboratoriów Małgorzata Matuszak - Huta MAŁAPANEW Sp. z o.o.. Iwona Klejnota – „METROTEST” Sp. z o.o. 11.2010 07.2011
32/2010 Badań Materiałowych Badania makrostruktury wyrobów walcowych –MA- PN-57/H-04501 Aleksandra Krawczyk - Huta Bankowa Sp. z o.o.;'Iwona Klejnota – „METROTEST” Sp. z o.o. 11.2010 05.2011