Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2009

A A A

NR SEKCJA  POLLAB TEMAT KOORDYNATOR OD DO
1/2009 PETROL Oleje smarowe – 1/2009 Marek Domański, Zakład Materiałów Pędnych i Smarów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 26.01.09 27.02.2009
2/2009 CHEM Analiza chemiczna dolomitu Ada Ptak, Instytut Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych 01.03.09 30.09.2009
3/2009 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Badania w zakresie oznaczania zawartości formaldehydu w wyrobach włókienniczych FOR-TEX’09 Rafał Milala, Instytut Włókiennictwa Wrzesień 2009 Grudz. 2009
4/2009 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Badania w zakresie oznaczania zawartości aryloamin odszczepiających się w wyniku redukcji barwników azotowych w wyrobach włókienniczych AZO-TEX’09 Rafał Milala, Instytut Włókiennictwa Luty 2009 Maj 2009
5/2009 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Badania w zakresie oznaczania migracji pierwiastków wg normy EN 71-3 MET-TEX’09 Rafał Milala, Instytut Włókiennictwa Maj 2009 List. 2009
6/2009 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Badania w zakresie oznaczania zawartości ftalanów w wyrobach włókienniczych i zabawkach FTA-TEX’09 Rafał Milala, Instytut Włókiennictwa Luty 2009 Maj 2009
7/2009 CHEM Test biegłości 01/2009. Oznaczanie zawartości aktywnego chloru, zawartości związków aninowo czynnych oraz temperatury zapłonu w trzech wyrobach chemii gospodarczej w teście porównania międzylaboratoryjnego metodą próbki podzielonej Halina Polkowska-Motrenko 12.02.2009 20.04.2009
8/2009 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Badania odporności wybawień na światło sztuczne wg PN EN ISO 105-B02:2006 metoda 2 Agnieszka Lisiak-Kucińska
Instytut włókiennictwa
Maj 2009 Grudz. 2009
9/2009 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Identyfikacja surowca oraz badanie składu procentowego surowca (powyżej 2 składników) w materiałach tekstylnych wg PN 72/P-04604 i wg pozostałych norm w zależności od rodzaju surowca Michał Miklas
Instytut Włókiennictwa
Maj 2009 Grudz. 2009
10/2009 Badań Materiałowych Statyczna próba rozciągania PR norma PN EN 10002-1 Agnieszka Chudak
Celsa Huta Ostrowiec
Iwona Klejnota „Metrotest”
01.04.09 10.2009
11/2009 Badań Materiałowych Próba udarność w temperaturze – 40C – PU, norma PN EN 10045-1 Agnieszka Chudak
Celsa Huta Ostrowiec
Iwona Klejnota „Metrotest”
01.04.09 10.2009
12/2009 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Odporność na przebicie wg PN – EN ISO 9073-5:2008 Magdalena Cichecka
Bożena Wilbik – Hałgas
Instytut Technologii
Bezpieczeństwa MORATEX
Czerwiec 2009 Paź. 2009
13/2009 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Odporność na rozdzieranie wg PN – EN ISO 4674-1:2005 i PN – EN ISO 13937-2:2002 Bożena Wilbik – Hałgas
Teresa Nowak
Instytut Technologii
Bezpieczeństwa MORATEX
Czerwiec 2009 Paź. 2009
14/2009 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenia wg PN – EN ISO 1421:2001 i PN – EN 13934 – 1:2002 Magdalena Cichecka
Bożena Wilbik – Hałgas
Instytut Technologii
Bezpieczeństwa MORATEX
Czerwiec 2009 Paź. 2009
15/2009 Ochrony Środowiska Analiza sanitarna osadu ściekowego – Porównanie międzylaboratoryjne BB 1409 Anna Broda
Ośrodek Badań
i Kontroli Środowiska
Sp. z o.o.
27.04.2009 11.05.2009
16/2009 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Wyznaczanie oporu cieplnego wyrobów włókienniczych wg PN – EN 31092:1998+Apl:2004 Izabela Jasińska
Instytut Włókiennictwa
Kwiecień 2009 List. 2009
17/2009 Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Zmiany wymiarów po praniu i suszeniu wg PN – EN ISO 5077:2008 Izabela Jasińska
Instytut Włókiennictwa
Kwiecień 2009 List. 2009
18/2009 Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM Oznaczanie zawartości As,Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se i Zn w grzybach suszonych (borowik szlachetny) ROŚLINY 9 Halina Polkowska-Motrenko
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
01.06.2009 15.10.2009
19/2009 Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM Test biegłości 2009: Biodegradacja – 2009 „Badanie biodegradacji całkowitej siarczanu dodecylosodowego metodą pomiaru zaniku rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)” Halina Polkowska-Motrenko
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
Maj 2009 Paź./list. 2009
20/2009 Badań Materiałowych Badanie biegłości laboratoriów przy badaniach mikrostruktury żeliwa Maria Grzesiak Odlewnia
Pioma Sp. z o.o.
Iwona Klejnota
METROTEST Sp. z o.o.
Czerwiec 2009 Czerwiec 2010
21/2009 Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM/EURACHEM Oznaczenie lepkości dynamicznej gęstości, zawartości alkoholu etylowego oraz czasu wypływu dla 3 wyrobów chemii gospodarczej w teście porównania międzyloboratoryjnego metodą próbki podzielonej Instytut Chemi i Techniki Jądrowej
dr H. Polkowska-Motrenko
Maj 2009 Paźdz. 2009
22/2009 Laboratoria Budowlane Badania porównawcze kruszyw do betonu Joanna Babińska 20.07.2009 30.09.2009
23/2009 Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM/EURACHEM Wykazanie biegłości w zakresie analizy identyfikacji polimerów metodą spektrofotometrii podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) Hanna Głowala Wrzesień 2009 Grudz. 2009
24/2009 Badań Materiałowych Ocena nieciągłości wewnętrznych w odlewie na podstawie radiogramu – ASTM – E 446 Małgorzata Matuszak – Huta Małapanew;
Andrzej Faligowski – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego
01.08.2009 05.2010
25/2009 Badań Materiałowych Badanie biegłości laboratoriów przy badaniu twardości metali sposobem Brinella Iwona Klejnota – „METROTEST” Sp. z o.o. 01.07.09 Grudz. 2009
26/2009 Laboratoria Budowlane Badania porównawcze mieszanki mineralno-asfaltowej Mirosław Pytasz, tel. 032-2615159, kom. 609 690 204
email:
miroslaw.pytasz@pl.bureauveritas.com
08.09.09 23.09.09
27/2009 Ochrony Środowiska Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie pobierania próbek i analizy ścieków oraz wody SW-Test 2009 mgr inż. Jadwiga Jakubowska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów
tel.: (017) 854-36-83 lub (016) 678-44-96 wew. 39
e-mail.: jjakubowska@wios.rzeszow.pl
28.09.09 30.11.09
28/2009 PETROL SESJA: POLLAB - PETROL 8/2009 Bioetanol mgr inż. Marek Domański,
Zakład Materiałów Pędnych i Smarów
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
01-045 Warszawa, ul. Kolska 13
19.10.09 14.11.09
29/2009 Laboratoria Budowlane Zaprawy i spoiwa Małgorzata Sobala; msobala@immb.com.pl.
tel. 012 683 79 77
02.11.2009 31.12.09
30/2009 Laboratoria Budowlane Oznaczanie wybranych właściwości kruszyw Danuta Kukielska
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
00-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
Tel. 843 02 01 wew. 460
email: d.kukielska@imbigs.org.pl
23.11.09 30.12.09
31/2009 Laboratoria Budowlane Badanie wybranych właściwości betonu Mgr inż. Grzegorz Nowowiejski
mail@hydrobudowa1.pl
tel. 606 757 267
15.12.2009 12.01.2010
32/2009 PETROL SESJA: POLLAB - PETROL 4/2009 Parafina Jan Rosół,
LOTOS Lab, O/Jasło, tel. 0134466445; 505001458
10.12.09 30.01.09