Rekomendujemy PT/ILC

A A A

Nr Temat Szczegóły
13/2017 LOO - Lekki Olej Opałowy Plan
Informacja
Formularz
11/2017 Badanie wybranych właściwości kostki brukowej Plan
Informacja
Formularz
10/2017 Badania prętów stalowych i kratownic zgrzewanych z prętów stalowych Plan
Informacja
9/2017 Wyznaczanie długości gięcia włókniny według PN-EN ISO 9073-7:2011
Plan
Informacja
8/2017 Wyznaczanie wskaźników sprężystości według
PN-EN 14704-1:2006
Plan
Informacja
7/2017 Wyznaczanie odporności na ścieranie  wyrobów włókienniczych wg
PN-EN ISO 12947-2:2017-02
Plan
Informacja
6/2017 Pobieranie próbek wody do spożycia Plan
Informacje
Formularz
Protokół
5/2017 Pobieranie próbek osadów ściekowych Plan
Informacje
Formularz
Protokół
4/2017 Statyczna próba rozciągania wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09; metoda B Plan
Informacje
3/2017 Badania petrograficzne i zawartość ziarn przekruszonych kruszyw Plan
Informacje
Formularz
2/2017 Oleje smarowe – nieeksploatowany olej silnikowy Plan
Informacje
1/2017 Paliwo do turbinowych silników lotniczych Plan
Informacje