01.12.2022 r. – online – Spotkanie Sekcji Elektryczno-Mechanicznej i Środków Transportu

A A A

Kolegium Sekcji
Elektryczno - Mechaniczna i Środków Transportu
Klubu POLLAB
zaprasza na spotkanie szkoleniowo-wyborcze
w dn. 01.12.2022 r., spotkanie online.

„Niepewność pomiaru w badaniach jakościowych

Godz.

Program spotkania

11:00 – 11:10

Rejestracja uczestników

11:10

Otwarcie spotkania

11:15 – 12:45

Ocena niepewności pomiaru w badaniach jakościowych.

Piotr Konieczka

12:45 -13:00

Przerwa

13:00-14:15

Jak ocenić niepewności pomiaru w badaniach jakościowych wyrobów elektrycznych.

Zenon Komorek

14:15 – 15:00

Wybory kolegium. Działalność i sprawy organizacyjne Sekcji.

Wolne wnioski i zakończenie spotkania.

***

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 25.11.2022 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Sekcji Elektryczno - Mechaniczna i Środków Transportu Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2022 r. - bezpłatny.

Kolejna osoba Członka Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu POLLAB odpłatnie:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu.

Karta zgłoszeniowa