Wykaz porównań międzylaboratoryjnych 2023

A A A

PT/ILC realizowane w 2023 roku
Nr informacji Temat Szczegóły  
1/2023

Badanie biegłosci pt: "Badanie twardości Vickersa wg normy PN-EN ISO 6507-1:2018-05"

/plan/

/informacja/

/karta zgłoszeniowa/

/instrukcja/

 
2/2023

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie oznaczania zawartości sumarycznej delta-9-THC i kwasu tetrahydrokannabinolowego (THCA) w suszu roślinnym

Termin rejestracji na badanie został przedłużony do 14 kwietnia 2023 r.

/plan/

/informacja/

/karta zgłoszeniowa/

 
3/2023 Porównanie międzylaboratoryjne pt: " Porównanie wyników badania stabilności termicznej (wygrzewania w 75°C przez 48h)"

/plan/

/informacja/

/karta zgłoszeniowa/

 
4/2023 Badanie biegłości pt: "Pobieranie próbek ropy naftowej ze zbiorników"

/plan/

/informacja/

/karta zgłoszeniowa/

 
5/2023 Porównanie międzylaboratoryjne pt: "Wykonanie badania hartowności stali metodą oziębiania od czoła (próba Jominy'ego) wg normy PN-EN ISO 642:2002"

/plan/

/informacja/

/instrukcja/

/protokoł/

 
6/2023 Badanie pt.: "Porównanie wyników Próby zapłonu przy użyciu lontu prochowego"

/plan/

/informacja/

 
7/2023

Badania makrostruktury stali - wykonanie próby głębokiego trawienia badania wg normy

PN-H-04501:1957.

/plan/

/informacja/

/instrukcja/

/protokół/

 
8/2023

Statyczna próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2020-05; metoda B


/plan/

/informacja/

/instrukcja/

/karta zgłoszeniowa/

 

9/2023

Stabilność oksydacyjna metodą szybkiego utleniania w małej skali w oleju napędowym z dodatkiem FAME.

 

/plan/

/informacja/

/formularz wyników/

/karta zgłoszeniowa/

 

 

 

10/2023

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie oznaczania zawartości sumarycznej delta-9-THC
i kwasu tetrahydrokannabinolowego (THCA) w suszu roślinnym.

Termin rejestracji na badanie został przedłużony do 24 listopada 2023 r.

/plan/

/informacja/

/karta zgłoszeniowa/

/wzór sprawozdania/