Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2020

A A A

PT/ILC realizowane w 2020 roku
Nr informacji Temat Szczegóły  

 

1/2020

 

Badanie właściwości fizycznych gleb i osadów ściekowych

plan

informacja

załącznik nr 1

 
2/2020

 

Badanie twardości Vickersa wg. normy PN-EN ISO 6507-1:2018-05


plan

informacja

 

 

3/2020

 

Badanie wody do spożycia

plan

informacja

 

 

4/2020

 

Statyczna próba rozciągania wg PN-EN ISO 6892-1:2020-05; metoda B

plan

informacja

karta zgł.

 
5/2020

Badania obciążenia niszczącego przy otworze na kołek

płyt kamiennych

plan

informacja

karta zgł.

 
6/2020 Badania wybranych właściwości kruszyw

plan

informacja

karta zgł.
 
7/2020 Badania wybranych właściwości kruszyw wypełniających

plan

informacja

karta zgł.
 
8/2020 Badania wybranych właściwości kostki betonowej

plan

informacja

karta zgł.