Wykaz porównań międzylaboratoryjnych 2020

A A A

PT/ILC realizowane w 2020 roku
Nr informacji Temat Szczegóły

 

1/2020

 

Badanie właściwości fizycznych gleb i osadów ściekowych

plan

informacja

załącznik nr 1

2/2020

 

Badanie twardości Vickersa wg. normy PN-EN ISO 6507-1:2018-05


plan

informacja

 

3/2020

 

Badanie wody do spożycia

plan

informacja