Wykaz porównań międzylaboratoryjnych 2019

A A A

PT/ILC realizowane w 2019 roku
Nr informacji Temat Szczegóły
4/2019

Identyfikacja splotu tkaniny wg PN-P-01701:1952

plan

informacja
3/2019

Wyznaczanie wodoszczelności wyrobów włókienniczych wg PN-EN ISO 811:2018-08

 plan

informacja
2/2019 Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska dla płaskich wyrobów włókienniczych wg PN-EN ISO 13934-1:2013-07

 plan

informacja
1/2019 Wyznaczanie masy na jednostkę powierzchni z zastosowaniem małych próbek wg PN-EN 12127:2000

plan

informacja