Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2019

A A A

PT/ILC realizowane w 2019 roku
Nr informacji Temat Szczegóły
14/2019

 

Badanie wody powierzchniowej

Plan

Informacja

 

13/2019

 

Pomiar głębokości odwęglenia metodą metalograficzną zgodnie z PN-EN ISO 3887:2018-03

plan

informacja

instrukcja

 

12/2019

 

Ręczne badania ultradźwiękowe certyfikowanej próbki złącza spawanego UT_Wman

plan

informacja

 

11/2019

 

Ręczne badania radiograficzne błonowe certyfikowanej próbki złącza spawanego RT_Wman

plan

informacja

 

10/2019


Badanie odporności korozyjnej w obojętnej mgle solnej wg normy PN-EN ISO 9227:2017-06.

plan

informacja

9/2019 Badania wybranych właściwości chemicznych kruszyw 2019

plan
informacja
formularz  

8/2019 Przygotowanie odbitek Baumanna wg ISO 4968:1979 oraz ich ocena wg PN-EN 13674-1+A1:2017-07

plan informacja

7/2019 Określenie odporności prochu bezdymnego i trinitrotoluenu na zapalenie od lontu prochowego plan
informacja
zał.1
zał.2
6/2019 Pomiary mikroklimatu gorącego i umiarkowanego – na stanowiskach pracy

plan
informacja
formularz

5/2019 Pomiary natężenia oświetlenia we wnętrzach na stanowiskach pracy

plan
informacja
formularz

4/2019

Identyfikacja splotu tkaniny wg PN-P-01701:1952

plan

informacja
3/2019

Wyznaczanie wodoszczelności wyrobów włókienniczych wg PN-EN ISO 811:2018-08

 plan

informacja
2/2019 Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska dla płaskich wyrobów włókienniczych wg PN-EN ISO 13934-1:2013-07

 plan

informacja
1/2019 Wyznaczanie masy na jednostkę powierzchni z zastosowaniem małych próbek wg PN-EN 12127:2000

plan

informacja