29.12.2022 r. – online – Spotkanie Komisji ds. Metrologii

A A A

Kolegium Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB
zaprasza na spotkanie
w dniu 29 grudnia 2022 r.
Miejsce spotkania: on-line

Program spotkania

  9:45 – 10.00

Rejestracja

10:00 – 10.30

Rozpoczęcie spotkania – podsumowanie minionego roku

Andrzej Hantz – Przewodniczący Komisji ds. Metrologii   

10:30 – 11:30

Wzorzec ciśnienia w Głównym Urzędzie Miar. Wzorcowanie i sprawdzanie barometrów do monitorowania ciśnienia atmosferycznego w laboratorium.    

Adam Brzozowski  – Główny Urząd Miar 

11:30 - 12:00 Wybory Kolegium Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB na kolejną kadencję.

12:00 – 13:00

Przegląd merytoryczny świadectw wzorcowania.

Andrzej Hantz – Główny Urząd Miar  

13:00

Zakończenie spotkania

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 27.12.2022 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział przedstawicieli członka rzeczywistego Klubu POLLAB z uregulowanymi składkami członkowskimi - bezpłatny.

Udział osób spoza Klubu POLLAB – 100 zł netto od osoby.

Karta zgłoszeniowa