29.11.2023 r. – Warszawa – Spotkanie Sekcji POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL

A A A

ZAPROSZENIE

Kolegium Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL
zaprasza na zebranie szkoleniowe.

Tytuł szkolenia: „System zarządzania w laboratorium badawczym – problemy
i wyzwania. Elastyczny zakres akredytacji. Stwierdzenia zgodności. Znaczenie badań biegłości.”

Termin spotkania:  29 listopada 2023 r. w godzinach 10:30 – 15:30.

Miejsce spotkania:  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101.

Forma spotkania: na miejscu

Proponowany program spotkania:

Godz.

Program spotkania

10.30 – 10:50

Rejestracja

Część I

10:50 – 11:00

Otwarcie spotkania

11:00 – 12:30

Wykład: „Praktyczne zastosowanie zakresu elastycznego w badaniach fizykochemicznych - wdrażanie nowych matryc, badane cechy i rozszerzanie zakresów pomiarowych w ramach listy badań wykonywanych zgodnie z elastycznym zakresem akredytacji.”  Marta Tytko.

12:30 – 13.10

Przerwa

13:10 – 13:55

Wykład: ciąg dalszy wykładu.

Marta Tytko

13:55– 14.10

"Czy cyfry znaczące są znaczące przy podawaniu wyników?"

Ewa Bulska i Andrzej Gawor

14.10 – 14.25

"Porównania międzylaboratoryjne w obszarze rynku konopi"

Adam Frankowski i Anna Trynda

14.25 – 14.40

Stwierdzenia zgodności w realizowanych badaniach – wymagania.

Andrzej Brzyski

Część II – dla członków sekcji.  Bieżące sprawy sekcji, wolne wnioski.

14:40 – 15:00

Sprawozdanie z działalności za 2023.  

Propozycja planu pracy Sekcji na 2024 rok (oczekujemy propozycji do planu w zakresie porównań międzylaboratoryjnych, seminariów i spotkań Sekcji).

15:00

Zakończenie spotkania

Członków Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM/EURACHEM-PL Klubu POLLAB oraz członków innych sekcji Klubu POLLAB zainteresowanych udziałem proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 22.11.2023 r. na adres: sekretariat@pollab.pl 

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2023 r. - bezpłatny.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu

Sekcja nie pokrywa kosztów delegacji.

Karta zgłoszeniowa