28.12.2022 r. – online – Spotkanie Sekcji PETROL-GAZ

A A A

Kolegium Sekcji
PETROL-GAZ Klubu POLLAB
zaprasza na
Spotkanie szkoleniowe w formie online w dniu 28.12.2022

Temat szkolenia - „Małe porównania międzylaboratoryjne – wymagania, organizacja, ocena/kryteria i możliwości ich wykorzystania”.

Miejsce: Spotkanie zdalne członków Sekcji Patrol-Gaz,

            Kolegium Sekcji – Warszawa, ul. Stawki 2B

A g e n d a

  1. spotkanie otwierające  (Kolegium Sekcji Petrol-Gaz)  (10 min.)  –   9.00 – 9.10
  2. szkolenie (P. Iwona Madejska)  (2 godz.)  –   9.10 – 11.10
  3. przerwa      (20 min.) – 11.10 – 11.30
  4. szkolenie (P. Iwona Madejska)  (2 godz.)  – 11.30 – 13.30
  5. przerwa      (50 min)  – 13.30 – 14.20
  6. omówienie planów szkoleń PT organizowanych przez BMK na rok 2023 (20 min) – 14.20 – 14.40
  7. sprawy bieżące, plany Sekcji Petrol-Gaz na rok 2023  (20 min) – 14.40 – 15.00

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 20.12.2022 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział przedstawicieli członka rzeczywistego Klubu POLLAB z opłaconymi składkami członkowskiemi - bezpłatny.

Udział osób spoza Klubu POLLAB – 100 zł netto od osoby.

Karta zgłoszeniowa