26.10.2023 r. – Warszawa – Spotkanie Komisji ds. Auditorów

A A A

Kolegium Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB
zaprasza na spotkanie szkoleniowo - warsztatowe
w dn. 26.10.2023 r. – Warszawa, CNB-Ch UW, ul. Żwirki i Wigury 101

Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego.

Trudne decyzje podczas oceny dowodów spełnienia wymagań
normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Godz.

Program spotkania

10.00 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00

Otwarcie spotkania

11:00 – 12:30

Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego. Trudne decyzje podczas oceny dowodów spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. - Radosław Keller

12:30 -13:00

Przerwa

13:00-14:45

Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego. Trudne decyzje podczas oceny dowodów spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. - Radosław Keller

14:45 – 15:00

Wolne wnioski i zakończenie spotkania

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 20.10.2023 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2023 r. - bezpłatny.

Spotkanie ma charakter szkoleniowo- warsztatowy. Prosimy o posiadanie ze sobą egzemplarza normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Kolejna osoba Członka Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu POLLAB odpłatnie:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu.

Uwaga: Osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rezerwacji
w wysokości 80 zł (netto).

Karta zgłoszeniowa