20.11.2023 r. – Warszawa – Spotkanie Sekcji Petrol-Gaz

A A A

ZAPROSZENIE

Kolegium Sekcji Pertol-Gaz Klubu POLLAB

zaprasza na

Spotkanie szkoleniowe online w dniu 20.11.2023 r.

Temat szkolenia - „Ocena nieakredytowanego dostawcy badań PT/ILC, dostawców CRM i usług wzorcowania. Wykorzystanie wyników walidacji do potwierdzania ważności wyników”.

Miejsce: Spotkanie zdalne członków Sekcji Patrol-Gaz,

                Kolegium Sekcji – PERN, Baza Paliw nr 22, 21-540 Małaszewicze

A g e n d a

  1. spotkanie otwierające  (Kolegium Sekcji Petrol-Gaz)  (10 min.) – 9.00 – 9.10
  2. szkolenie (P. Iwona Madejska)  (2 godz.) – 9.10 – 11.10
  3. przerwa      (10 min.) – 11.10 – 11.20
  4. szkolenie (P. Iwona Madejska)  (1,5 godz.) – 11.20 – 12.50
  5. przerwa      (40 min) – 12.50 – 13.30
  6. szkolenie (P. Iwona Madejska)  (1,5 godz.) – 13.30 – 15.00

Członków Sekcji Petrol-Gaz Klubu POLLAB oraz członków innych sekcji Klubu POLLAB zainteresowanych udziałem proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 15.11.2023 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2023 r. - bezpłatny.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

  • 50 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB
  • 100 zł (netto) uczestnicy spoza Klubu oraz członkowie z nieuregulowanymi składkami członkowskimi

Sekcja nie pokrywa kosztów delegacji.

Karta zgłoszeniowa