19.06.2024 r. – Warszawa/online – Spotkanie Sekcji Laboratoriów Wzorcujących

A A A

Kolegium Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu POLLAB
zaprasza na spotkanie w dn. 19.06.2024 r.
Instytut Łączności
ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa
lub
udział w formie online

Program spotkania:

  • 10.45-11.00   Rejestracja uczestników
  • 11.00-11.15   Rozpoczęcie spotkania

Wykład 1: "Polska metrologia wobec ewolucji Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI", dr Włodzimierz Lewandowski (Instytut Łączności-PIB, b. Prezes Głównego Urzędu Miar, b. Naczelny Fizyk Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres)

Wykład 2: „Certyfikowane materiały odniesienia”, Ewa Malejczyk (Główny Urząd Miar, Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych )

Wykład3: „Nowelizacja normy PN-EN-ISO IEC 17043 – konsekwencje dla uczestników programów badań biegłości. Programy porównań prowadzone przez JPM IŁ w latach 2021÷2024 - podsumowanie”  – Bartosz Rynowiecki (Instytut Łączności-PIB, Jednostka ds. Porównań Międzylaboratoryjnych)

  • 14.00-14.30  Sprawy Sekcji, podsumowanie, zakończenie spotkania.

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej e-mailem w terminie do 17.06.2024 r. na adres: cipt@il-pib.pl

Udział w formie on-line należy zgłosić do 14.06.2024 roku. 

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2024 r. - bezpłatny.

Udział w formie online - kolejna osoba Członka Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu POLLAB odpłatnie:

  • 50 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB
  • 100 zł (netto) uczestnicy spoza Klubu oraz członkowie z nieuregulowanymi składkami członkowskimi

Udział w formie stacjonarnej - kolejna osoba Członka Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu POLLAB odpłatnie:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu.

Uwaga: Osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rezerwacji w wysokości 80 zł (netto).

Karta zgłoszenia stacjonarnie    |    Karta zgłoszenia online