16.12.2022 r. – online – Spotkanie Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego

A A A

Kolegium Sekcji
Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego
Klubu POLLAB
zaprasza na spotkanie szkoleniowo-organizacyjne
w dn. 16.12.2022 r., spotkanie online.

„Zarządzanie ryzykiem w laboratorium. Trochę teorii, więcej praktyki”

Program spotkania:

  • 10.00 - 10.10            Rejestracja uczestników
  • 10.10                        Otwarcie spotkania
  • 10.15 - 12.00            Wykład:  Zarządzanie ryzykiem w laboratorium, trochę teorii, więcej     praktyki -  Ewa Bulska
  • 12.00 - 12.15            Przerwa
  • 12.15 - 13.00            Podsumowanie działalności Sekcji w 2022 r., omówienie planu działalności na 2023 r.
  • 13.00 - 13.15            Wolne głosy i wnioski, zakończenie spotkania

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 10.12.2022 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział przedstawicieli członka rzeczywistego Klubu POLLAB z uregulowanymi składkami członkowskimi - bezpłatny.

Udział osób spoza Klubu POLLAB – 100 zł netto od osoby.

Karta zgłoszeniowa