08.10.2019 r. w Warszawa - Spotknie Sekcji Laboratoriów Wzorcujących

A A A

Kolegium Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu POLLAB zaprasza na spotkanie Sekcji
pt.
"Doskonalenie systemu zarządzania w laboratoriach wzorcujących, porównania międzylaboratoryjne oraz podejście procesowe", które odbędzie się

w dniu 08.10.2019 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Elektoralna 2, Główny Urząd Miar

Program:

10:30 - 11.00

Rejestracja uczestników

11:00 - 12:00

Wymagania nowej normy 17025:2018-02 oraz oczekiwania PCA

Przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji

12:00 – 12:15

Przerwa 15 minut

12:15 – 13:15

Organizacja porównań międzylaboratoryjnych oraz zmiany w Głównym Urzędzie Miar

Andrzej Hantz, Katarzyna Szymańska, Główny Urząd Miar

13:15 – 13:45

Przerwa 30 minut

13:45 – 14:30

Bezpieczeństwo pracy w Laboratorium

Andrzej Klimowicz, PGNiG

14:30 – 15:15

Stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

dr Grzegorz Zamiela

***

Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2019 r., na adres: sekretariat@pollab.pl  

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!