06.05.2024 r. – Warszawa – Spotkanie Sekcji Żywności i Zdrowia

A A A

Kolegium Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu POLLAB
zaprasza na spotkanie w dn. 06.05.2024 r. – Warszawa
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
ul. Rakowiecka 36
Sala A piętro I

Szkolenie kontynuujące temat doskonalenia procesów w laboratorium w zakresie odstępstw, jako ważnego elementu systemu zarządzania oraz prac niezgodnych z wymaganiami w aspekcie praktycznego stosowania w laboratorium.

Program spotkania:

10.00-10.30   Rejestracja uczestników

10.30-10.40   Otwarcie spotkania, przyjęcie programu

10.40-12.10   Wykład: „Odstępstwa – ważny element systemu zarządzania" – Ewelina Siwek  

12.10-12.40  Przerwa : lunch, kawa, herbata

12.40-14.10   Wykład: „Prace niezgodne z wymaganiami – praktyczne stosowania w laboratorium" – Marta Tytko

14.10-14.30  Podsumowanie, wolne wnioski, zakończenie spotkania.

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 24.04.2024 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2024 r. - bezpłatny.

Kolejna osoba Członka Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu POLLAB odpłatnie:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu.

Uwaga: Osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rezerwacji w wysokości 80 zł (netto).

Karta zgłoszeniowa