05.12.2022 r. – Warszawa – Spotkanie Sekcji Żywności i Zdrowia

A A A

Kolegium Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu POLLAB
zaprasza na spotkanie w dn. 05.12.2022 r. – Warszawa
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101

„Szkolenie w zakresie problematyki oceny ryzyka przy planowaniu udziału w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych oraz doskonalenia w praktyce laboratorium” 

Program spotkania:

  • 10.00-10.45   Rejestracja uczestników
  • 10.45-11.00   Otwarcie spotkania, przyjęcie programu
  • 11.00-12.15   Wykład: „Praktyczna ocena ryzyka  w procesie planowania udziału w PT/ILC " – Marta Tytko
  • 12.15-13.00   Przerwa : lunch, kawa, herbata
  • 13.00-13.45   Sprawy organizacyjne Sekcji Żywności i Zdrowia : sprawozdanie z działalności i wybory Kolegium Sekcji, plan na 2023 r.
  • 13.45-14.45   Wykład: „Działania doskonalące w praktyce laboratoryjnej” - Ewa Brykalska
  • 14.45-15.00   Podsumowanie, wolne wnioski, zakończenie spotkania.

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 28.11.2022 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu POLLAB
z opłaconymi składkami za 2022 r. - bezpłatny.

Kolejna osoba Członka Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu POLLAB odpłatnie:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu POLLAB oraz Członka Klubu POLLAB spoza Sekcji Żywności i Zdrowia;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu.

Uwaga: Osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rezerwacji w wysokości 80 zł (netto).

Karta zgłoszeniowa