Wykaz porównań międzylaboratoryjnych 2023

A A A

PT/ILC realizowane w 2023 roku
Nr informacji Temat Szczegóły  
1/2023

Badanie biegłosci pt: "Badanie twardości Vickersa wg normy PN-EN ISO 6507-1:2018-05"

/plan/

/informacja/

/karta zgłoszeniowa/

/instrukcja/

 
2/2023

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie oznaczania zawartości sumarycznej delta-9-THC i kwasu tetrahydrokannabinolowego (THCA) w suszu roślinnym

Termin rejestracji na badanie został przedłużony do 14 kwietnia 2023 r.

/plan/

/informacja/

/karta zgłoszeniowa/

 
3/2023 Porównanie międzylaboratoryjne pt: " Porównanie wyników badania stabilności termicznej (wygrzewania w 75°C przez 48h)"

/plan/

/informacja/

/karta zgłoszeniowa/

 
4/2023 Badanie biegłości pt: "Pobieranie próbek ropy naftowej ze zbiorników"

/plan/

/informacja/

/karta zgłoszeniowa/