Wykaz porównań międzylaboratoryjnych 2022

A A A

PT/ILC realizowane w 2022 roku
Nr informacji Temat Szczegóły  
1/2022

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie oznaczania MCPA w powietrzu na stanowiskach pracy metodą PN-86 Z-04176/02 przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas

/plan/

/informacja/

/formularz zgłoszeniowy/

 
2/2022

Badanie biegłości - Oznaczanie % zawartości pierwiastków w próbce stali

/plan/

/informacja/

 
3/2022

Badanie biegłości - Twardość metodą Brinella wg normy PN-EN ISO 6506-1:2014-12

/plan/

/informacja/