XXIX Sympozjum Klubu POLLAB 2024

"Procesy w laboratorium i ich doskonalenie"

II tura: 16-18.09.2024 r. - Hotel Czarny Potok  Krynica Zdrój

(więcej informacji)

Szanowni Państwo

Historia Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB sięga lat dziewięćdziesiątych kiedy pod patronatem Centralnego Biura Jakości Wyrobów (CBJW) zawiązała się grupa osób, która rozumiała konieczność utworzenia wspólnej organizacji umożliwiającej zbliżenie polskich laboratoriów do wymagań stawianych w Europie Zachodniej i na świecie oraz zapewniającej wsparcie przy wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych. Ta grupa przedstawicieli zainteresowanych potwierdzeniem kompetencji laboratoriów do badań, pozwalających na uzyskiwanie wiarygodnych, rzetelnych i użytecznych wyników wypracowała decyzję o utworzeniu wspólnej organizacji.

 

Zmiana siedziby Klubu POLLAB

W związku ze zmianą siedziby Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB od dnia 08.01.2020 roku, prosimy o kierowanie korespondencji pocztowej na nowy adres: Stowarzyszenie Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB przy ul. Mory 8 pok.103,  01-330 Warszawa ( Budynek E Instytutu Energetyki). Adresy mailowe pozostają bez zmian.

Dotychczasowy telefon stacjonarny oraz fax będą nieaktywne. Kontakt telefoniczny z sekretariatem pod numerami tel 607 114 307 oraz 607 525 282.

Pozostałe dane rejestrowe ( NIP, REGON ) pozostają bez zmian.