projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw

A A A

Członkowie Klubu POLLAB,

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju, a także na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod linkiem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287422/katalog/12364251#12364251

Zapraszamy do zgłaszania Państwa uwag do ww. projektu w terminie do 29 lipca b.r.,
na adres:
sekretariat@pollab.pl