projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju

A A A

Członkowie Klubu POLLAB,

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju, a także na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych, stanowiący akt wykonawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284554/katalog/12348500#12348500 

Zapraszamy do zgłaszania Państwa uwag do ww. projektu w terminie do 29.04.2016 r., na adres: sekretariat@pollab.pl