projekt rozporządzeń Ministra Rozwoju do ustawy – Prawo o miarach

A A A

Członkowie Klubu POLLAB,

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju, a także na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczone zostały 2 projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju:
1. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli,
2. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,
stanowiące akty wykonawcze do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884) wraz
z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekty rozporządzeń dostępne jest pod linkami:

1. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju  w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli -
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288850/katalog/12373708#12373708
2. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288851/katalog/12373741#12373741

Zapraszamy do zgłaszania Państwa uwag do ww. projektu w terminie do 23 sierpnia b.r.,
na adres:
sekretariat@pollab.pl