projekt dokumentu DAVG-01

A A A

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumnetu PCA, DAVG - 01 Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych – projekt wydania 5 z 25.02.2016 r.

projekt dokumnetu DAVG - 01 [pobierz]

formularz [pobierz]

W znowelizowanym dokumencie DAVG kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

•  uwzględnienia aktualnego stanu prawnego - przywołano ustawę z dnia 12.06.2015 r o systemie handlu uprawnieniami do emisji,

• usunięcia dokumentu PCA: DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej, jako wymagania dla weryfikatorów GHG,

• zdefiniowania działalności kluczowej oraz sposobu formułowania zakresów akredytacji w przypadku jej realizowania w kilku lokalizacjach,

• uszczegółowienia warunków zawieszenia i cofnięcia akredytacji,

• uzupełnienia zasad wymiany informacji przy postępowaniu ze skargami,

• polityki prowadzenia obserwacji działalności weryfikatora GHG u jego klientów.

Uprzejmie proszę o przedstawienie uwag i komentarzy na formularzu w terminie do 10.03.2016 r.  (do godz. 12.00) na adres: sekretariat@pollab.pl