Projekt dokumentu DA-11

A A A

Szanowni członkowie Klubu POLLAB,

prosimy o zapoznanie się z dokumentem przesłanym do zaopiniowania:

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji – projekt wydania 3 z 18.05.2016 r.

projekt dokumentu DA-11 [pobierz ]

formularz [pobierz]

W znowelizowanym dokumencie DA-11 kluczowe zmiany zostały opracowane w związku z dostosowaniem do ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542) oraz Niebieskiego przewodnika – wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii Europejskiej z 2016 r. Zaktualizowany został również wykaz aktów prawnych, w zakresie których PCA udziela akredytacji jednostkom ubiegającym się o notyfikację.

Prosimy o przedstawienie Państwa uwag i komentarzy na formularzu w terminie do 10.06.2016 r. na adres: sekretariat@pollab.pl