Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski

A A A

Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski jest czasopismem branżowym podejmującym zagadnienia związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania wszelkiego rodzaju laboratoriów: przemysłowych, naukowych, medycznych, kontrolnych i innych. Tematy poszczególnych wydań adresujemy do kadry zarządzającej i pracowników wszelkiego typu laboratoriów. Interdyscyplinarna tematyka czasopisma łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauki i techniki: chemii, biochemii, analityki medycznej, mikrobiologii, metrologii, inżynierii, a także zarządzania i finansów w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania laboratorium.

Misją naszego czasopisma jest dostarczanie fachowej wiedzy i praktycznych rozwiązań problemów spotykanych w codziennej pracy laboratoryjnej. Artykuły pisane są przez specjalistów z danej dziedziny i obejmują nowoczesne techniki laboratoryjne między innymi z obszarów analizy instrumentalnej (chromatografia, spektroskopia i in.), nauk przyrodniczych (biochemia, genetyka), jak również tematykę ogólnolaboratoryjną, związaną z zarządzaniem jakością, akredytacją laboratoriów, pomiarami w laboratoriach oraz walidacją metod.

Redaktor Naczelna

Zapraszamy do wydawnictwa  http://www.laboratorium.elamed.pl/