Informujemy o organizacji innych PT/ILC

A A A

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą organizowanych PT/ILC

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w III kwartale 2018 roku

WRZESIEN 2018

ŚRODOWISKO PRACY

04.09.2018

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

13.09.2018

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy


BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

KRAKÓW

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

13.09.2018

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

KRAKÓW

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

14.09.2018

Pomiary oświetlenia awaryjnego

KRAKÓW

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

20.09.2018

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

21.09.2018

Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

21.09.2018

Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

25.09.2018

Pomiary hałasu komunikacyjnego

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

25.09.2018

Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

wrzesień

Oznaczania zawartości respirabilnej krystalicznej krzemionki:
kwarc i krystobalit

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

wrzesień

Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

wrzesień

Oznaczanie związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

PAŹDZIERNIK 2018

ŚRODOWISKO PRACY

11.10.2018

Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

11.10.2018

Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

październik

Oznaczenia metali (Fe, Mn) na filtrach

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA I ŚCIEKI

październik

Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

październik

Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, barwa)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

październik

Oznaczanie zawiesin łatwoopadających w ściekach oraz chlorków metodą Mohra

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

16.10.2018

Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Moniką Tyburską: 791-327-676 lub 58-380-36-94 lub mailowy m.tyburska@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowych badań biegłości. Na rok 2018 przygotowaliśmy cztery programy: ENVIRON, INDUSTRY, CONSTRUCTION i SAMPLING. Dzięki nim mogą Państwo sprawdzić swoje kompetencje w  zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.badaniabieglosci.pl lub pod numerem telefonu: 41 365 10 13

Harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów:

Program INDUSTRY :

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
6/IND/18 Kruszywo Odporność na rozdrabnianie Metoda: Los Angeles 17-08-2018 r. 19-09-2018 r.
7/IND/18 Kruszywo Odporność na ścieranie (mikro-Deval) 17-08-2018 r. 19-09-2018 r.
8/IND/18 Kamień naturalny Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym 05-10-2018 r. 30-10-2018 r.

Program CONSTRUCTION:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
9/CONS/18 Kruszywo Gęstość nasypowa w stanie luźnym
oraz zagęszczonym
04-05-2018 r 06-06-2018 r.
10/CONS/18 Kruszywo Wskaźnik przepływu kruszyw 04-05-2018 r 06-06-2018 r.
11/CONS/18 Grunt Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 25-05-2018 r. 27-06-2018 r.
12/CONS/18 Kruszywo Skład ziarnowy Metoda przesiewania Zawartość pyłów 08-06-2018 r. 11-07-2018 r.
13/CONS/18 Kruszywo Zawartość drobnych cząstek Badanie błękitem metylenowym 04-08-2018 r. 05-09-2018 r
14/CONS/18 Kruszywo Gęstość wypełniacza Metoda piknometryczna 04-08-2018 r. 05-09-2018 r
15/CONS/18 Kruszywo Badania chemiczne wapienia Zawartość CaO, MgO, SiO2, Fe2O3, Al2O3 w przeliczeniu na suchą masę materiału 31-08-2018 r. 26-09-2018 r.
16/CONS/18 Kamień naturalny Jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie 21-09-2018 r 24-10-2018 r
17/CONS/18 Kamień naturalny Gęstość objętościowa 21-09-2018 r 24-10-2018 r

Program ENVIRON:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina, metoda badań)
Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
4/ENV/18 Badania gleby Gleba Kadm, ołów, miedź, cynk, chrom ogólny, nikiel, kobalt, rtęć, molibden, sucha masa, pH 03-08-2018 r. 23-08-2018 r.
5/ENV/18 Badania osadu ściekowego Osad ściekowy pH, sucha masa, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk 02-10-2018 r. 11-10-2018 r.
6/ENV/18 Badania ścieków Ścieki BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen 31-10-2018 r. 14-11-2018 r.

Program SAMPLING:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina,
metoda badań)
Obiekt badań Termin nadsyłania zgłoszeń Data realizacji
6/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Osad ściekowy 15-06-2018 r. 20-06-2018 r.
7/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Woda basenowa 15-06-2018 r. 21-06-2018 r.
8/SMP/18 Badanie właściwości fizycznych i chemicznych Biogaz 20-08-2018 r 30-08-2018 r
9/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Odpady 24-08-2018 r 06-09-2018 r.
10/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Kruszywo 05-09-2018 r. 20-09-2018 r
 

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowych badań biegłości. Na rok 2018 przygotowaliśmy cztery programy: ENVIRON, INDUSTRY, CONSTRUCTION i SAMPLING. Dzięki nim mogą Państwo sprawdzić swoje kompetencje w  zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.badaniabieglosci.pl lub pod numerem telefonu: 41 365 10 13

Harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów na miesiące: kwiecień, maj, czerwiec:

Program INDUSTRY :

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
2/IND/18 Kruszywo Mrozoodporność w wodzie 23-03-2018 r. 24-04-2018 r.
3/IND/18 Kruszywo Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda: piknometryczna
23-03-2018 r. 24-04-2018 r.
4/IND/18 Kruszywo Mrozoodporność w obecności soli 23-03-2018 r. 10-05-2018 r.
5/IND/18 Kruszywo Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego
Frakcja 0/2 mm
18-04-2018 r. 17-05-2018 r.

Program ENVIRON:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina, metoda badań)
Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
3/ENV/18 Badania odpadów Odpady Straty prażenia, aktywność oddychania AT4, sucha masa, ogólny węgiel organiczny, pH 14-05-2018 r. 29-05-2018 r.

Program SAMPLING:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina,
metoda badań)
Obiekt badań Termin nadsyłania zgłoszeń Data realizacji
6/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Osad ściekowy 15-06-2018 r. 20-06-2018 r.
7/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Woda basenowa 15-06-2018 r. 21-06-2018 r.

Program CONSTRUCTION:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
6/CONS/18 Grunt Analiza areometryczna 06-04-2018 r. 18-04-2018 r.
7/CONS/18 Grunt Oznaczanie granicy płynności gruntu metodą Casagrande’a oraz granicy plastyczności 16-03-2018 r. 18-04-2018 r.
8/CONS/18 Grunt Całkowita powierzchnia właściwa gruntu metodą sorpcji błękitu metylenowego 16-03-2018 r. 18-04-2018 r.
9/CONS/18 Kruszywo Gęstość nasypowa w stanie luźnym
oraz zagęszczonym
04-05-2018 r 06-06-2018 r.
10/CONS/18 Kruszywo Wskaźnik przepływu kruszyw 04-05-2018 r 06-06-2018 r.
11/CONS/18 Grunt Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 25-05-2018 r. 27-06-2018 r.

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w II kwartale 2018 roku

KWIECIEŃ 2018
ŚRODOWISKO PRACY
11.04.2018 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Bielsko-Biała Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
12.04.2018 Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2) Bielsko-Biała Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
18.04.2018 NOWOŚĆ Oznaczanie czynników chemicznych metodą na płuczki (NO, NO2) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
10.04.2018 Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
24.04.2018 Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
24.04.2018 Pomiary hałasu komunikacyjnego Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
WODA
16.04.2018 Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia (analiza fizykochemiczna) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
MAJ 2018
ŚRODOWISKO PRACY
09.05.2018 Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
10.05.2018 Pomiary hałasu na stanowiskach pracy Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
17.05.2018 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
maj Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.05.2018 Oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
22.05.2018 Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
maj Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
14.05.2018 Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (zapach, smak)  runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
CZERWIEC 2018
ŚRODOWISKO PRACY
05.06.2018 Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 RADOM Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
05.06.2018 Pomiary hałasu na stanowiskach pracy RADOM Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
06.06.2018 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 RADOM Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.06.2018 Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2) RADOM Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.06.2018 Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
czerwiec Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej runda wysyłkowa Dokumenty w przygotowaniu Trwa nabór
WODA
11.06.2018 Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
KRYMINALISTYKA
czerwiec NOWOŚĆ   Identyfikacja daktyloskopijna (odwzorowania linii papilarnych palców i dłoni oraz stóp) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
LIPIEC 2018
ŚRODOWISKO PRACY
04.07.2018 Pomiary hałasu na stanowiskach pracy Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
05.07.2018 Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Moniką Tyburską: 791-327-676 lub 58-380-36-94 lub mailowy m.tyburska@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

BEZPŁATNE BADANIA BIEGŁOŚCI

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o  zaprasza do udziału w  nowych, bezpłatnych programach badań biegłości współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

DRINKING WATER I MICROBIOLOGY to programy pozwalające sprawdzić swoje kompetencje w zakresie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia.

Program/Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości
DRINKING WATER 1/DRW/18 Woda do spożycia pH, PEW, żelazo, mangan, wapń, magnez, twardość ogólna, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu
MICROBIOLOGY 1/MCB/18 Woda do spożycia Oznaczanie liczby  Escherichii coli i bakterii z grupy coli

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.badaniabieglosci.pl lub pod numerem telefonu: 41 365 10 13

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do współpracy.