Informujemy o organizacji innych PT/ILC

A A A

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą organizowanych PT/ILC

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

1) MIKROKLIMATU   I  WYDATKU ENERGETYCZNEGO W ŚRODOWISKU PRACY 

Informujemy, że Laboratorium Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie - Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, organizuje następujące badania biegłości:

Zakres Termin Identyfikacja programu
VI  PT/ILC „MIKROKLIMAT” Pomiary parametrów i wskaźników umiarkowanego  i gorącego środowiska cieplnego na stanowiskach pracy.
 8.06.2017 Nr 8.18.1.2017
V PT/ILC „WYDATEK ENERGETYCZNY” Pomiary wydatku energetycznego  ( środowisko pracy ).
8-9.06.2017 Nr 8.19.2.2017  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej WSSE w Rzeszowie pod adresem:

http://wsse.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=756:informacja-o-szkoleniu-oraz-badaniach-biegoci-laboratorium-higieny-pracy-olt&catid=47:badania&Itemid=82

2) HAŁAS I DRGANIA W ŚRODOWISKU PRACY / OGÓLNYM

Informujemy, że Laboratorium Hałasu i Wibracji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie - Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, organizuje następujące badania biegłości:

Zakres Termin* Identyfikacja programu
Pomiary drgań o ogólnym i miejscowym działaniu na organizm człowieka w środowisku pracy 28.09.2017 Nr 2/2017
Pomiary hałasu w środowisku pracy 27.09.2017 Nr 3/2017
Pomiary hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń (wg załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. - Dz. U. 2014, poz. 1542) 27.09.2017 Nr 5/2017

* - w zależności od wskazań organizacyjnych i liczby zgłoszeń termin może ulec zmianie

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej WSSE w Rzeszowie pod adresem:

http://wsse.wopre.pl/aktualnosci/laboratorium-halasu-i-wibracji-zawiadomienie-o-badaniach-bieglosci

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Badania biegłości organizowane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o.

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowych badań biegłości. Podobnie do lat ubiegłych Uczestnicy mają okazję sprawdzić swoje kompetencje w zakresie badań m.in. kruszyw, gruntów i odpadów a także badań i pobierania próbek środowiskowych.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.badaniabieglosci.pl

Harmonogram dystrybucji dla programów INDUSTRY, GEOTECHNICS oraz CONSTRUCTION w miesiącu MAJU I CZERWCU 2017 r.:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Data dystrybucji próbek
5/IND/17 Grunty Analiza sitowa Wodoprzepuszczalność – współczynnik filtracji 
wg wzoru empirycznego USBSC
10 maja 2017 r.
6/IND/17 Kruszywo Mrozoodporność w obecności soli 30 maja 2017 r.
1/GEO/17 Grunt Wilgotność 6 czerwca 2017 r.
2/GEO/17 Grunt Wilgotność naturalna 6 czerwca 2017 r.
7/IND/17 Gazy składowiskowe Prędkość przepływu gazów, stężenie i emisja dwutlenku węgla, stężenie i emisja metanu, stężenie tlenu 8 czerwca 2017 r.
13/CONS/17 Kruszywo Gęstość nasypowa w stanie luźnym 
oraz zagęszczonym
13 czerwca 2017 r.
14/CONS/17 Kruszywo Wskaźnik przepływu kruszyw 13 czerwca 2017 r.
3/GEO/17 Grunt Gęstość właściwa
Metoda piknometryczna
21 czerwca 2017 r.
4/GEO/17 Grunt Gęstość właściwa
Metoda piknometryczna wyporu cieczy
21 czerwca 2017 r.

Harmonogram programu ENVIRON w pierwszym półroczu 2017 r.:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Data dystrybucji próbek
5/ENV/17 Gleba Pobieranie próbek gleby z terenów miejskich oraz przemysłowych 26 kwietnia 2017 r.
6/ENV/17 Ścieki Pobieranie próbek ścieków; 
temperatura, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa - pomiary wykonane w terenie
11 maja 2017 r.
7/ENV/17 Woda podziemna Pobieranie próbek wody podziemnej; Temperatura, poziom lustra wody, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa - pomiary wykonane w terenie 1 czerwca 2017 r.

Kontakt:
Krzysztof Wołowiec, tel. 41 365 10 00, 500 074 479
e-mail: info@badaniabieglosci.pl

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie badan biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w rundach realizowanych w ramach czterech programów badań biegłości (rundy w zakresie akredytacji PT 003):

Runda Obiekt badań Zgłaszanie udziału Realizacja badań Przesyłanie wyników Publikacja raportu
Program: Paliwa stałe PS/PT > Program < > Karta Zgłoszenia Uczestnictwa <
63(B)PS B
Biomasa - próbka laboratoryjna <1,0 mm
5 maj 17 10 maj 17 2 cze 17 26 cze 17
64(Wk.2)PS Wk.2
Węgiel kamienny - próbka laboratoryjna < 3,0 mm
26 maj 17 31 maj 17 19 cze 17 3 lip 17
65(Wk.1)PS Wk.1
Węgiel kamienny - próbka analityczna <0,2 mm
1 wrz 17 6 wrz 17 22 wrz 17 9 paź 17
66(Wk.3)PS Wk.3
Węgiel kamienny - próbka analityczna 0,2S
22 wrz 17 27 wrz 17 13 paź 17 30 paź 17
67(K.1)PS K.1
Koks z węgla kamiennego - próbka analityczna 0,2 mm
20 paź 17 25 paź 17 10 lis 17 27 lis 17
68(K.2)PS K.2
Koks z węgla kamiennego - próbka 19,0-22,4 mm
20 paź 17 25 paź 17 10 lis 17 27 lis 17
69(Wk.2)PS Wk.2
Węgiel kamienny - próbka laboratoryjna < 3,0 mm
17 lis 17 22 lis 17 8 gru 17 22 gru 17
Program: Środowisko SR/PT > Program < > Karta Zgłoszenia Uczestnictwa <
19(Wkk)ŚR Wkk
Wolna krystaliczna krzemionka
10 mar 17 15 mar 17 31 mar 17 19 kwi 17
20(KKb)ŚR Kk.1
Kwarc, krystobalit w pyle
10 mar 17 15 mar 17 31 mar 17 19 kwi 17
21(M.1)ŚR M.1
Metale (Mn,Fe) na filtrach
21 kwi 17 26 kwi 17 12 maj 17 29 maj 17
24(G.2)ŚR G.2
Biogaz
28 kwi 17 od 8 maj 17
do 30 cze 17
7 lip 17 7 sie 17
25(G.4)ŚR G.4
Siarkowodór i związki siarki
28 kwi 17 od 8 maj 17
do 30 cze 17
7 lip 17 7 sie 17
22(P)ŚR P
Powietrze środowiska pracy
10 maj 17 16 maj 17 ndt. 5 maj 17
23(Zo.1)ŚR Zo.1
Związki organiczne
19 maj 17 24 maj 17 9 cze 17 26 cze 17
26(G.1)ŚR G.1
Gaz ziemny
2 paź 17 od 2 paź 17
do 2 lis 17
22 lis 17 11 gru 17
27(P)ŚR P
Powietrze środowiska pracy
11 paź 17 18 paź 17 18 paź 17 6 lis 17
Program: Odpady OD/PT > Program < > Karta Zgłoszenia Uczestnictwa <
6(Opt.1)OD Opt.1
Odpad paleniskowy
17 mar 17 22 mar 17 7 kwi 17 24 kwi 17
7(Os.1)OD Os.1
Osady ściekowe - rolnicze
31 mar 17 4 kwi 17 21 kwi 17 10 maj 17
8(Os.2)OD Os.2
Osady ściekowe - energetyczne
31 mar 17 4 kwi 17 21 kwi 17 10 maj 17
9(W.1)OD W.1
Odpady - wyciąg wodny
8 wrz 17 9 wrz 17 29 wrz 17 16 paź 17
10(Pa.1)OD Pa.1
Odpady palne (paliwo alternatywne)
6 paź 17 27 paź 17 27 paź 17 13 lis 17
Program: Pobieranie próbek PP/PT > Program < > Karta Zgłoszenia Uczestnictwa <
9(Wk)PP Wk
Węgiel kamienny
17 mar 17 23 mar 17 ndt. 19 kwi 17
10(Wp)PP Wp
Wody powierzchniowe
24 maj 17 1 cze 17 ndt. 19 cze 17
11(Wk)PP Wk
Węgiel kamienny
20 wrz 17 27 wrz 17 ndt. 16 paź 17

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST poza realizacją rund badań biegłości zajmuje się także organizacją porównań międzylaboratoryjnych (ILC) dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestnika.

Zapraszamy do współpracy laboratoria, które w ramach sterowania jakością wyników badań chcą wykazać się biegłością w zakresie realizowanych przez siebie analiz i pomiarów, dla których nie są dostępne programy badań biegłości (PT).

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Badań Biegłości: tel. 668 535 619; e-mail: labtest@clpb.pl, strona internetowa: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci .

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w II kwartale 2017 roku

KWIECIEŃ 2017
ŚRODOWISKO PRACY
06.04.2017 Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, CO2, NO, NO2) Gdańsk Karta zgłoszenia Program Trwa nabór
27.04.2017 Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 Gdańsk Karta zgłoszenia Program Trwa nabór
kwiecień Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 runda wysyłkowa Karta zgłoszenia Program Trwa nabór
kwiecień Oznaczanie metali w próbce pyłu spawalniczego (żelazo, mangan) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia Program Trwa nabór
kwiecień Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) w próbce pyłu spawalniczego runda wysyłkowa Karta zgłoszenia Program Trwa nabór
kwiecień NOWOŚĆ Wyznaczanie wydatku energetycznego metodą tabelaryczną Wysyłka dokumentów wraz z filmem do uczestników 19.04.2017 runda wysyłkowa Karta zgłoszenia Program Trwa nabór
KRYMINALISTYKA
20.04.2017 NOWOŚĆ Identyfikacja daktyloskopijna (odwzorowania linii papilarnych palców i dłoni oraz stóp) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia Program Trwa nabór
MAJ 2017
ŚRODOWISKO PRACY
18.05.2017 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
31.05.2017 Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
maj Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
CZERWIEC 2017
ŚRODOWISKO PRACY
01.06.2017 Pomiary hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy Gdańsk Karta zgłoszenia Program Trwa nabór
czerwiec Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia Program Trwa nabór
czerwiec Oznaczanie związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia Program Trwa nabór
WODA
13.06.2017 Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) Gdańsk Karta zgłoszenia Program Trwa nabór

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Aleksandrą Stojek: 690-006-180 lub 58-380-36-94 lub mailowy ola@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

Badania biegłości organizowane przez Arques Sp. z o. o.

 ARQUES Sp. z o.o. zaprasza do udziału w badaniach biegłości. Poniżej przedstawiony został harmonogram dostępnych programów ENVIROMENTAL oraz SANITATION w 2017 r.
Szczegółowe opisy programów znajdują się na stronie internetowej www.arques.pl w zakładce BADANIA BIEGŁOŚCI
Wszystkich dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Siwek tel. 667-640-256

I. Program ENVIROMENTAL WS-1-16 ( woda powierzchniowa: pH, Fe, ChZT, zawiesiny ogólne, siarczany, azot ogólny, fosfor ogólny)
Terminy: 
02.03.2017r  30.10.2017r  Cena : 495,00 netto

II. Program ENVIROMENTAL E-2-17 ( ścieki oczyszczone: ChZT, zawiesiny ogólne, siarczany, azot ogólny, fosfor ogólny, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr,Hg )
Terminy: 
13.04.2017r   26.10.2017r    Cena : 495,00 netto 

III. Program ENVIROMENTAL SR-3-17 ( gleba rolna: pH, fosfor przyswajalny, sucha masa, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr, Hg)
Terminy: 
10.02.2017r , 14.11.2017r  Cena : 500,00 netto

IV. Program ENVIROMENTAL SI-4-17 ( gleba przemysłowa: pH, sucha masa, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr, Hg )  Terminy: 14.03.2017r, 05.10.2017r  Cena : 690,00 netto

V. Program ENVIROMENTAL SS-5-17 (osad ściekowy: pH, sucha masa, substancje organiczne, azot ogólny, fosfor ogólny,metale: Pb, Cd, Ni, Zn,Cu,Cr, Hg, Ca, Mg)
Terminy: 
24.02.2017r,   28.09.2017r            Cena : 500,00 netto  

VI. Program ENVIROMENTAL WM-6-17 (odpad o kodzie 19 08 02: pH, sucha masa, substancje organiczne, podstawowy test wymywania: chlorki, siarczany, fluorki, metale( Pb, Cd, Ni, Zn,Cu, Cr, Hg,Ca, Mg, Mo,Ba,As,Se), TDS )  RUNDA PRÓBNA  Terminy: 11.05. 2017r            Cena : 300,00 netto  

VII . Program ENVIROMENTAL W-7-17 ( woda do spożycia: pH, przewodność, barwa, azotany, azotyny, żelazo, mangan, siarczany)
Terminy: 
09.03.2017r,   11.12.2017r     Cena : 495,00 netto

VIII. Program ENVIROMENTAL SC-8-17 ( pobieranie próbek: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda podziemna, ścieki oczyszczone- pobieranie ręczne i automatyczne)
Termin: 
19.04.2017r    

IX. Program ENVIROMENTAL SC-9-17 ( pobieranie próbek: odpad, osad ściekowy, gleba )
Termin: 
21.04.2017r      

X. Program SANITATION INO-10-17 ( pomiary środowiska pracy: hałas na stanowiskach pracy, hałas zewnętrzny, drgania ogólne i miejscowe, mikroklimat,oświetlenie, oznaczanie stężenia gazów, pobieranie próbek powietrza )
Termin:
 13-16.03.2017r 

Formularz zgłoszeniowy do ww. badań.

Badania biegłości organizowane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o.

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowych badań biegłości. Podobnie do lat ubiegłych Uczestnicy mają okazję sprawdzić swoje kompetencje w zakresie badań m.in. kruszyw, gruntów i odpadów a także badań i pobierania próbek środowiskowych.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.badaniabieglosci.pl

Harmonogram dystrybucji dla programów INDUSTRY, GEOTECHNICS oraz CONSTRUCTION w pierwszym półroczu 2017 r.:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Data dystrybucji próbek
1/CONS/17 Kruszywo Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego Frakcja 0/4 mm
14 lutego 2017 r.
2/CONS/17 Kruszywo Kształt ziarn
Wskaźnik płaskości
28 lutego 2017 r.
3/CONS/17 Kruszywo Kształt ziarn
Wskaźnik kształtu
28 lutego 2017 r.
4/CONS/17 Kruszywo Badanie w siarczanie magnezu 28 lutego 2017 r.
5/CONS/17 Kruszywo Zawartość siarki całkowitej 7 marca 2017 r.
6/CONS/17 Kruszywo Zanieczyszczenia lekkie 7 marca 2017 r.
1/IND/17 Odpady Straty prażenia, aktywność oddychania AT4, sucha masa, ogólny węgiel organiczny, pH 14 marca 2017 r.
2/IND/17 Kruszywo Mrozoodporność w wodzie 21 marca 2017 r.
3/IND/17 Kruszywo Gęstość ziarn i nasiąkliwość
- metoda piknometryczna
21 marca 2017 r.
7/CONS/17 Kruszywo Potencjalna reaktywność alkaliczna metodą szybką 28 marca 2017 r.
8/CONS/17 Grunt Analiza areometryczna 4 kwietnia 2017 r.
9/CONS/17 Grunt Gęstość właściwa szkieletu gruntowego 4 kwietnia 2017 r.
10/CONS/17 Grunt Oznaczanie granicy płynności gruntu metodą Casagrande’a oraz granicy plastyczności 4 kwietnia 2017 r.
11/CONS/17 Grunt Całkowita powierzchnia właściwa gruntu metodą sorpcji błękitu metylenowego 4 kwietnia 2017 r.
4/IND/17 Kruszywo Zawartość wody 11 kwietnia 2017 r.
12/CONS/17 Grunt Zawartość części organicznych 25 kwietnia 2017 r.
5/IND/17 Grunty Analiza sitowa Wodoprzepuszczalność – współczynnik filtracji
wg wzoru empirycznego USBSC
10 maja 2017 r.
6/IND/17 Kruszywo Mrozoodporność w obecności soli 30 maja 2017 r.
1/GEO/17 Grunt  Wilgotność 6 czerwca 2017 r.
2/GEO/17 Grunt Wilgotność naturalna 6 czerwca 2017 r.
7/IND/17 Gazy składowiskowe Prędkość przepływu gazów, stężenie i emisja dwutlenku węgla, stężenie i emisja metanu, stężenie tlenu 8 czerwca 2017 r.
13/CONS/17 Kruszywo Gęstość nasypowa w stanie luźnym
oraz zagęszczonym
13 czerwca 2017 r.
14/CONS/17 Kruszywo Wskaźnik przepływu kruszyw 13 czerwca 2017 r.
3/GEO/17 Grunt Gęstość właściwa
Metoda piknometryczna
21 czerwca 2017 r.
4/GEO/17 Grunt Gęstość właściwa
Metoda piknometryczna wyporu cieczy
21 czerwca 2017 r.

Harmonogram programu ENVIRON w pierwszym półroczu 2017 r.:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Data dystrybucji próbek
1/ENV/17 Woda do spożycia pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin 28 lutego 2017 r.
3/ENV/17 Woda powierzchniowa pH, PEW, zawiesina ogólna, chlorki, siarczany, fosforany, ChZT, BZT5, żelazo ogólne, mangan, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, OWO 28 marca 2017 r.
2/ENV/17 Odpady Pobieranie próbek odpadów 6 kwietnia 2017 r.
4/ENV/17 Woda powierzchniowa Pobieranie próbek wód z rzek i strumieni 20 kwietnia 2017 r.
5/ENV/17 Gleba Pobieranie próbek gleby z terenów miejskich oraz przemysłowych 26 kwietnia 2017 r.
6/ENV/17 Ścieki Pobieranie próbek ścieków;
temperatura, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa - pomiary wykonane w terenie
11 maja 2017 r.
7/ENV/17 Woda podziemna Pobieranie próbek wody podziemnej; Temperatura, poziom lustra wody, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa - pomiary wykonane w terenie 1 czerwca 2017 r.

Kontakt:
Krzysztof Wołowiec, tel. 41 365 10 00, 500 074 479
e-mail: info@badaniabieglosci.pl

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w I kwartale 2017 roku

STYCZEŃ 2017
ŚRODOWISKO PRACY
styczeń Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
styczeń Oznaczanie związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
WODA
17.01.2017 Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia (analiza fizykochemiczna) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
LUTY 2017
ŚRODOWISKO PRACY
01.02.2017 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
16.02.2017 Pomiary hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
16.02.2017 Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
luty Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
luty Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, barwa) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
luty NOWOŚĆ Oznaczanie zawiesin łatwoopadających w ściekach runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
MARZEC 2017
ŚRODOWISKO PRACY
09.03.2017 Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
09.03.2017 Wyznaczania wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc na stanowiskach pracy Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
marzec Oznaczanie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
marzec Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
22.03.2017 Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
23.03.2017 Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
marzec Oznaczanie masy filtrów mierniczych stosowanych do oceny stężenia pyłu w gazach odlotowych runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
WODA
14.03.2017 Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
marzec Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (barwa, smak) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Aleksandrą Stojek: 690-006-180 lub 58-380-36-94 lub mailowy ola@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

Zawiadomienie o badaniach biegłości hałas i drgania w środowisku pracy/ komunalnym/ ogólnym

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w środowisku pracy w miesiącach listopadzie i grudniu 2016 roku

Termin Zakres Badań Biegłości/Symbol programu Miejsce Badań Biegłości Dokumenty do pobrania
22 listopada 2016 Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie PM-GAZ

Nabór trwa do 10.11.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
23 listopada 2016 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) PM-PY ~Ostatnie miejsca~ BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Nabór trwa do 10.11.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
28 listopada 2016 Pobieranie i analiza próbek wody basenowej
PM-WB

Nabór trwa do 18.11.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Pobieranie i analiza - Gdańsk
Analiza - runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
15 grudnia 2016 Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia (analiza fizykochemiczna)
PM-PWS

Nabór trwa do 01.12.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
grudzień 2016 Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) PM-NO

Nabór trwa do 01.12.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Runda wysyłkowa Informacje dodatkowe
Karta zgłoszenia
Program
grudzień 2016 Analizy sensoryczne wody przeznaczonej do spożycia
PM-SEN

Nabór trwa do 01.12.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Runda wysyłkowa Skrócony opis
Karta zgłoszenia
Program

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:

www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Aleksandrą Stojek: 690-006-180 lub 58-380-36-94 lub mailowy ola@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 Zawiadomienie o badaniach biegłości hałas i drgania w środowisku pracy/ komunalnym/ ogólnym

Laboratorium Hałasu i Wibracji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie - Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, informuje o organizowanych w 2016 roku programach badania biegłości w zakresie pomiaru wielkości wibroakustycznych w środowisku pracy/komunalnym/ogólnym:

Zakres Termin* Identyfikacja programu
Pomiary drgań o ogólnym i miejscowym działaniu na organizm człowieka w środowisku pracy 08.06.2016 Nr 2/2016
Pomiary hałasu w środowisku pracy  19.10.2016 Nr 3/2016
Pomiary hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych
i użyteczności publicznej

19.10.2016 ew. 20.10.2016

 Nr 4/2016
Pomiary hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń (wg załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. - Dz. U. 2014, poz. 1542)

19.10.2016 ew. 20.10.2016

Nr 5/2016

* - w zależności od wskazań organizacyjnych i liczby zgłoszeń termin może ulec zmianie

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej WSSE w Rzeszowie pod adresem:

http://wsse.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=671:zawiadomienie-o-badaniach-biegoci-z-zakresu-pomiarow-haasu-i-drga-w-rodowisku-pracy-2016&catid=47:badania&Itemid=82

 
Zawiadomienie o PT/ILC CLP-B LABTEST

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie badan biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w rundach realizowanych w ramach czterech programów badań biegłości (rundy w zakresie akredytacji PT 003):

 • Program Paliwa stałe, PS/PT
  • Runda I/Wk/16 (próbka analityczna węgla kamiennego): termin zgłaszania – 17-02-2016;
  • Runda II/Wk/16 (próbka laboratoryjna węgla kamiennego): termin zgłaszania – 11-05-2016;
  • Runda III/Wk/16 (próbka analityczna węgla kamiennego): termin zgłaszania – 31-08-2016;
  • Runda IV/Wk/16 (próbka laboratoryjna węgla kamiennego): termin zgłaszania – 9-11-2016;
  • Runda V/Wk/16 (parametry koksotwórcze kamiennego): termin zgłaszania – 31-08-2016
  • Runda I/K/16 (próbka analityczna koksu): termin zgłaszania – 28-09-2016;
  • Runda I/B/16 (biomasa stała): termin zgłaszania – 16-03-2016
 • Program Odpady, OD/PT
  • Runda I/Od/16 (10 01 02, popioły lotne z węgla): termin zgłaszania – 2-03-2016;
  • Runda II/Od/16 (10 01 01, żużle, popioły paleniskowe): termin zgłaszania – 13-04-2016;
  • Runda III/Od/16 (17 05 04, gleba i ziemia): termin zgłaszania – 22-06-2016;
  • Runda IV/Od/16 (19 08 05, osady ściekowe): termin zgłaszania – 13-07-2016;
  • Runda V/Od/16 (19 12 10, paliwa alternatywne, SRF): termin zgłaszania – 19-10-2016;
 • Program Środowisko, ŚR/PT
  • Runda I/Wkk/16 (wolna krystaliczna krzemionka): termin zgłaszania – 27-04-2016;
  • Runda I/Zo/16 (związki organiczne w środowisku pracy): termin zgłaszania – 1-06-2016;
  • Runda I/M/16 (metale w środowisku pracy): termin zgłaszania – 27-07-2016;
  • Runda I/G/16 (analiza składu próbki gazowej): termin zgłaszania – 19-09-2016;
  • Runda I/P/16 (oznaczanie gazów w środowisku pracy): termin zgłaszania – 19-09-2016;
 • Program Pobieranie próbek, PP/PT
  • Runda I/PWk/16 (ręczne pobieranie próbek węgla): termin zgłaszania – 12-09-2016;
  • Runda I/PWp/16 (pobieranie próbek wód powierzchn.): termin zgłaszania – 6-06-2016;

Szczegółowy harmonogram badań biegłości oraz informacje o realizacji  rund b