Informujemy o organizacji innych PT/ILC

A A A

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą organizowanych PT/ILC

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowych badań biegłości. Na rok 2018 przygotowaliśmy cztery programy: ENVIRON, INDUSTRY, CONSTRUCTION i SAMPLING. Dzięki nim mogą Państwo sprawdzić swoje kompetencje w  zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.badaniabieglosci.pl lub pod numerem telefonu: 41 365 10 13

Harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów na miesiące: kwiecień, maj, czerwiec:

Program INDUSTRY :

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
2/IND/18 Kruszywo Mrozoodporność w wodzie 23-03-2018 r. 24-04-2018 r.
3/IND/18 Kruszywo Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda: piknometryczna
23-03-2018 r. 24-04-2018 r.
4/IND/18 Kruszywo Mrozoodporność w obecności soli 23-03-2018 r. 10-05-2018 r.
5/IND/18 Kruszywo Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego
Frakcja 0/2 mm
18-04-2018 r. 17-05-2018 r.

Program ENVIRON:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina, metoda badań)
Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
3/ENV/18 Badania odpadów Odpady Straty prażenia, aktywność oddychania AT4, sucha masa, ogólny węgiel organiczny, pH 14-05-2018 r. 29-05-2018 r.

Program SAMPLING:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina,
metoda badań)
Obiekt badań Termin nadsyłania zgłoszeń Data realizacji
6/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Osad ściekowy 15-06-2018 r. 20-06-2018 r.
7/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Woda basenowa 15-06-2018 r. 21-06-2018 r.

Program CONSTRUCTION:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
6/CONS/18 Grunt Analiza areometryczna 06-04-2018 r. 18-04-2018 r.
7/CONS/18 Grunt Oznaczanie granicy płynności gruntu metodą Casagrande’a oraz granicy plastyczności 16-03-2018 r. 18-04-2018 r.
8/CONS/18 Grunt Całkowita powierzchnia właściwa gruntu metodą sorpcji błękitu metylenowego 16-03-2018 r. 18-04-2018 r.
9/CONS/18 Kruszywo Gęstość nasypowa w stanie luźnym
oraz zagęszczonym
04-05-2018 r 06-06-2018 r.
10/CONS/18 Kruszywo Wskaźnik przepływu kruszyw 04-05-2018 r 06-06-2018 r.
11/CONS/18 Grunt Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 25-05-2018 r. 27-06-2018 r.

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w II kwartale 2018 roku

KWIECIEŃ 2018
ŚRODOWISKO PRACY
11.04.2018 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Bielsko-Biała Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
12.04.2018 Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2) Bielsko-Biała Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
18.04.2018 NOWOŚĆ Oznaczanie czynników chemicznych metodą na płuczki (NO, NO2) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
10.04.2018 Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
24.04.2018 Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
24.04.2018 Pomiary hałasu komunikacyjnego Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
WODA
16.04.2018 Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia (analiza fizykochemiczna) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
MAJ 2018
ŚRODOWISKO PRACY
09.05.2018 Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
10.05.2018 Pomiary hałasu na stanowiskach pracy Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
17.05.2018 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
maj Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.05.2018 Oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
22.05.2018 Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
maj Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
14.05.2018 Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (zapach, smak)  runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
CZERWIEC 2018
ŚRODOWISKO PRACY
05.06.2018 Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 RADOM Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
05.06.2018 Pomiary hałasu na stanowiskach pracy RADOM Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
06.06.2018 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 RADOM Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.06.2018 Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2) RADOM Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.06.2018 Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
czerwiec Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej runda wysyłkowa Dokumenty w przygotowaniu Trwa nabór
WODA
11.06.2018 Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
KRYMINALISTYKA
czerwiec NOWOŚĆ   Identyfikacja daktyloskopijna (odwzorowania linii papilarnych palców i dłoni oraz stóp) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
LIPIEC 2018
ŚRODOWISKO PRACY
04.07.2018 Pomiary hałasu na stanowiskach pracy Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
05.07.2018 Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Moniką Tyburską: 791-327-676 lub 58-380-36-94 lub mailowy m.tyburska@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

BEZPŁATNE BADANIA BIEGŁOŚCI

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o  zaprasza do udziału w  nowych, bezpłatnych programach badań biegłości współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

DRINKING WATER I MICROBIOLOGY to programy pozwalające sprawdzić swoje kompetencje w zakresie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia.

Program/Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości
DRINKING WATER 1/DRW/18 Woda do spożycia pH, PEW, żelazo, mangan, wapń, magnez, twardość ogólna, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu
MICROBIOLOGY 1/MCB/18 Woda do spożycia Oznaczanie liczby  Escherichii coli i bakterii z grupy coli

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.badaniabieglosci.pl lub pod numerem telefonu: 41 365 10 13

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do współpracy.

                

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowych badań biegłości. Na rok 2018 przygotowaliśmy cztery programy: ENVIRON, INDUSTRY, CONSTRUCTION i SAMPLING. Dzięki nim mogą Państwo sprawdzić swoje kompetencje w  zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.badaniabieglosci.pl lub pod numerem telefonu: 41 365 10 13

Harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów na miesiące: luty, marzec i kwiecień:

Program INDUSTRY :

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
1/IND/18 Kruszywo Zawartość wody 16-02-2018 r. 06-03-2018 r.
2/IND/18 Kruszywo Mrozoodporność w wodzie 23-03-2018 r. 24-04-2018 r.
3/IND/18 Kruszywo Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda: piknometryczna
23-03-2018 r. 24-04-2018 r.
4/IND/18 Kruszywo Mrozoodporność w obecności soli 23-03-2018 r. 10-05-2018 r.

Program ENVIRON:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina, metoda badań)
Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
1/ENV/18 Badania wody do spożycia Woda do spożycia pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin 08-02-2018 r. 20-02-2018 r.
2/ENV/18 Badania wody powierzchniowej Woda powierzchniowa pH, PEW, zawiesina ogólna, chlorki, siarczany, fosforany, ChZT, BZT5, żelazo ogólne, mangan, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, OWO, kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen 12-03-2018 r. 04-04-2018 r.

Program SAMPLING:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina,
metoda badań)
Obiekt badań Termin nadsyłania zgłoszeń Data realizacji
1/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Woda do spożycia 02-02-2018 r. 13-02-2018 r.
2/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Rzeki 13-03-2018 r. 21-03-2018 r.
3/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Ścieki 13-03-2018 r. 22-03-2018 r.
4/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Gleby 31-03-2018 r. 10-04-2018 r.
5/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Woda podziemna 31-03-2018 r. 11-04-2018 r.

Program CONSTRUCTION:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
1/CONS/18 Kruszywo Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego Frakcja 0/4 mm
26-01-2018 r. 21-02-2018 r.
2/CONS/18 Kruszywo Kształt ziarn
Wskaźnik płaskości
02-02-2018 r. 28-02-2018 r.
3/CONS/18 Kruszywo Kształt ziarn
Wskaźnik kształtu
02-02-2018 r. 28-02-2018 r.
4/CONS/18 Kruszywo Zawartość siarki całkowitej 16-02-2018 r. 20-03-2018 r.
5/CONS/18 Kruszywo Zanieczyszczenia lekkie 16-02-2018 r. 20-03-2018 r.
6/CONS/18 Grunt Analiza areometryczna 16-03-2018 r. 18-04-2018 r.
7/CONS/18 Grunt Oznaczanie granicy płynności gruntu metodą Casagrande’a oraz granicy plastyczności 16-03-2018 r. 18-04-2018 r.
8/CONS/18 Grunt Całkowita powierzchnia właściwa gruntu metodą sorpcji błękitu metylenowego 16-03-2018 r. 18-04-2018 r.

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w I kwartale 2018 roku

STYCZEŃ 2018
ŚRODOWISKO PRACY
18.01.2018 Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
24.01.2018 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
styczeń Wyznaczanie wydatku energetycznego metoda tabelaryczna runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
styczeń Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
LUTY 2018
ŚRODOWISKO PRACY
16.02.2018 Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 i Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
22.02.2018 Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy