Cook Book - opracowanie Eurolabu w polskiej wersji językowej

A A A

Szanowni Państwo !
Członkowie Klubu POLLAB !

Miło nam poinformować, że w strefie po zalogowaniu dla Członków Klubu udostępniono polską wersję "Cook Book".

Cook Books „Książeczki kucharskie” EUROLAB-u są krótkimi dokumentami dotyczącymi problemów jakości, których intencją jest pomóc laboratoriom spełniać wymagania ISO/IEC 17025.

Znajdą tam Państwo informacje na temat :

- Walidacja metod badań i wzorcowań
- Kryteria wyboru programu badania biegłości

- Postępowanie z próbkami nie nadającymi się do badań
- Wykorzystywanie przez laboratorium danych z porównań międzylaboratoryjnych
- Postępowanie z konfliktami podczas procesu akredytacji
- Jak oceniać kompetencje personelu
- Przeglądy zarządzania dla laboratoriów
- Określanie zgodności ze specyfikacją lub wartościami granicznymi ze szczególnym uwzględnieniem niepewności pomiarów – możliwe strategie
- Audit wewnętrzny
- Audity wewnętrzne – auditorzy
- Wprowadzenie nowych członków personelu
- Wykorzystanie excel-a do obróbki danych w laboratoriach
- Zapisy elektroniczne
- Audity wewnętrzne, raport z auditu
- Ocena poprawności procedury pomiarowej poprzez wykorzystanie materiału odniesienia (rm)
- Działania korygujące i zapobiegawcze
- Porównania międzylaboratoryjne: spojrzenie laboratoriów

 Zapraszamy do lektury !