30.11.2016 r., Warszawa - Spotkanie Sekcji Żywności i Zdrowia

A A A

Kolegium Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu POLLAB

zaprasza na spotkanie szkoleniowe,
które odbędzie się w dniu 30.11.2016 r. od godz. 10:30
w Warszawie - PCBC S.A., ul. Kłobucka 23A

Program:
1. Rejestracja uczestników.
2. Otwarcie spotkania, przyjęcie programu.
3. Wykład "Realizacja celu badania poprzez właściwy wybór mikrobiologicznych technik i metod badawczych" - Justyna Czyrko
4. Wykład "Wymagania SZJ w praktyce - przegląd zapytań, ofert i umów, a wyposażenie" - Ewa Brykalska
5. Przerwa kawowa.
6. Wykład " "Wykorzystanie wyników badań biegłości do sprawdzenia niepewności pomiaru " - Zespół KLP w Lublinie
7. Wykład "Sprawozdanie z uczestnictwa w warsztatach EURACHEM: Gent 2016" - Waldemar Korol
8. Sprawy organizacyjne Sekcji - plan na 2017 r.
9. Podsumowanie, wolne wnioski, zakończenie spotkania.

***

 Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2016r., na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby)* oraz numer członkowski.

Udział w spotkaniu dla Członków Klubu - z uregulowanymi składkami członkowskimi - bezpłatny!
Uwaga: Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

* osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rejestracyjnymi w wysokości 70 zł netto.