29.11.2016 r., Warszawa - Spotkanie Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego

A A A

Kolegium Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego

zaprasza na spotkanie sekcji w dniu 29.11.2016 r., w Łodzi,
w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych, ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27

Program spotkania:
1. Rozliczenie PT/ILC przewidzianych na 2016 r. - omówienie realizacji oraz przekazania sprawozdań z badań;
2. Przedstawienie propozycji PT/ILC na 2017 rok;
3. Prezentacja wykładu nt.: "Niezgodności, badania niezgodne z wymaganiami, odstępstwa";
4. Prezentacja wykładu nt.: "Stres - wróg czy sprzymierzeniec?";
5. Sprawy bieżące.

***

Dodatkowych informacji udziela Przewodnicząca Sekcji - Pani Joanna Pietrzak,
e-mail: joanna.pietrzak@uokik.gov.pl