22.09.2015 r. - podpisano porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Klubem POLLAB

A A A

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 22 września 2015 r. w Zakopanem, podczas drugiej tury sympozjum uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar (reprezentowanym przez Panią Prezes Janinę Marię Popowską) a Klubem Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (reprezentowanym przez Panią Prezes Krystynę Krzyśko i Wiceprezesa Andrzeja Brzyskiego).

Porozumienie zawiera w swej treści:

- podejmowanie inicjatyw dotyczących tworzenia nowych państwowych wzorców jednostek miar,

- współpraca w opracowaniu nowych lub doskonaleniu istniejących metod pomiarowych, związanych z systemem spójności pomiarowej,

podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących działań w zakresie potwierdzania kompetencji laboratoriów wzorcujących, a w tym organizowania porównań międzylaboratoryjnych,

udzielanie wzajemnej pomocy w analizowaniu wybranych problemów pomiarowych, w tym analizowanie i konsultowanie dokumentów prawnych i technicznych,

- podejmowanie wspólnych inicjatyw popularyzujących wybrane zagadnienia metrologiczne,

udział merytoryczny przedstawicieli GUM w konferencjach, sympozjach organizowanych przez Klub POLLAB.