20.12.2016 r., Warszawa - Spotkanie Komisji ds. metrologii

A A A

Kolegium Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB

zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. 
w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 23A - w budynku Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji S.A.

Program spotkania:

10:30-11:00 Rejestracja uczestników
11:00-11:05 Rozpoczęcie spotkania
11:05-12:05 Dokumentowanie procesu kwalifikacji wyposażenia pomiarowego w laboratorium
12:05-13:05 Wzorcowanie i sprawdzanie ph-metrów i konduktometrów
13:05-13:35 Przerwa
13:35-14:00 Przedstawienie informacji dotyczącej projektu reformy systemu metrologicznego w Polsce - aktualny stan prac legislacyjnych
14:00-14:30 Podsumowanie Kadencji 2012-2016 oraz wybory nowego Kolegium Zarządzającego
i Przewodniczącego Komisji
14:30 Planowane zakończenie spotkania

 
***

Zainteresowanych udziałem Członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem
w terminie do
09.12.2016 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby) oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2016 r. - bezpłatny.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku wolnych miejsc możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej trzeciej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

-        90 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Klubu POLLAB;

-        290 zł (netto) od osoby spoza Klubu