01.12.2016 r., Warszawa - Spotkanie Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL

A A A

Kolegium Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL
Klubu POLLAB

zaprasza na zebranie,
które odbędzie się w dniu 06.12.2016 r. - UWAGA, NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU!
w Warszawie, w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Żwirki i Wigury 101 od godz. 11:00.

Proponowany porządek zebrania:
1. Przyjęcie porządku zebrania.
2. Wykład "Procesy w laboratorium w świetle wymagań projektu normy PN-EN ISO/IEC 17025" - Andrzej Brzyski.
3. Wykład "Podejście procesowe do walidacji metod badawczych w świetle wymagań projektu normy PN-EN ISO/IEC 17025" - Ewa Bulska
4. Wykład "Spójność pomiarów chemicznych w badaniach i wzorcowaniach" - Przedstawiciel PCA.
5.Informacja dotycząca działalności EURACHEM, GA, NMM i prac w grupach roboczych EURACHEM - Ewa Bulska, Andrzej Brzyski.
6. Informacja dotycząca badań biegłości prowadzonych w Sekcji w 2016 roku przez ICHTJ.
7. Omówienie pracy Sekcji w 2016 r.
8. Propozycja planu pracy Sekcji na 2017 r. (oczekujemy propozycji do planu w zakresie porównań międzylaboratoryjnych, seminariów i spotkań Sekcji).
9. Wolne wnioski.
Zakończenie zebrania ok. godz. 15:00.

***

 Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2016r., na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby)* oraz numer członkowski.

Udział w spotkaniu dla Członków Klubu - z uregulowanymi składkami członkowskimi - bezpłatny!
Uwaga: Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

* osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rejestracyjnymi w wysokości 70 zł netto.